برچسب: نفس، زنده
محمدحسین نیز زنده هست …
۲۲ مرداد ۱۳۹۸
۲ دیدگاه

محمدحسین نیز زنده هست …

(نَفَس می کِشد، راه می رود و حرف می زند ) گستره عشق و ایمان را فریاد می زند و گواه مهر آفرینش را پایدار می نماید . بر فراز قله های انسانیت و کمال، زندگی اش جاریست و بردامنه مهربانی، پر پرواز گشوده است و آسمان ندانسته ما، غافلان از وادی عشق را بال…..