برچسب: نوازش، پهلوان
پهلوان پنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۲ دیدگاه

پهلوان پنبه

داستان از آنجایی شروع شد که مبارک قصد عروسی با طیاره خانم روداره اما طیاره خانم که دختری دهن بین و ساده لوح هست شرط و شروطی برای مبارک گذاشته مثلا هیکلش سیکس پک باشه فلان لباس روداشته باشه ووو دراین مسیر با پهلوان قصه بنام پهلوان پنبه روبرو میشه و جناب پهلوان با حرکات…..