برچسب: هزینه، بنزین
رسیده به بافق فردا
۲۲ آذر ۱۳۹۸
یک دیدگاه

رسیده به بافق فردا

قابل توجه مسئولین: در پی گران شدن بنزین مقرر شد  درآمد دولت از این ناحیه تحت عنوان حمایت از قشر آسیب پذیر به حساب آنها واریز شود. اما معلوم نیست چگونه تشخیص داده شده که چه افرادی شامل این حمایت هستند ؟ فردی میلیاردها تومان ملک و دارایی دارد ولی در جایی ثبت نشده نیازمند…..