برچسب: هکتار، مراتع
کارگروه اطفاء حریق در مراتع و جنگل های دست کاشت بافق با حضور اعضاء مدیریت بحران شهرستان تشکیل جلسه داد
۱۱ تیر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

کارگروه اطفاء حریق در مراتع و جنگل های دست کاشت بافق با حضور اعضاء مدیریت بحران شهرستان تشکیل جلسه داد

جلسه کارگروه اطفاء حريق در مراتع و جنگل هاي دست كاشت بافق به منظور پیشگیری از وقوع آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با حضور اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران این شهرستان در محل فرمانداری تشکیل جلسه داد.