برچسب: ورزش، همگانی
خواجه ای مسئول کمیته هنرمندان ورزش همگانی استان شد
۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
تشکیل اولین کمیته هنرمندان در ورزش استان یزد:

خواجه ای مسئول کمیته هنرمندان ورزش همگانی استان شد

⭕️ طی حکمی از سوی امیرعظیم صحت مند، رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان یزد، محمدصادق خواجه ای به عنوان مسئول کمیته هنرمندان این هیئت منصوب شد.