برچسب: پاییز، اومده
به یاد پاییزهای دور دور
۸ آبان ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

به یاد پاییزهای دور دور

پاییز اومد با رنگای قشنگش با جلوه های شاد و رنگا رنگش پاییز اومد تا عاشقی بمونه غصه بره از دامن زمونه یادش بخیر اون قدیما یادت هست؟ اون مردمان باصفا یادت هست؟ یادت میاد آخر هفته ها رو انارچینی تو عصر جمعه ها رو آخر هفته بود و ماشینِ ذوب همه میرفتن واسه پختن…..