برچسب: پژواک،عبرتخانه
عبرتخانه بافق(۲۰)
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
۲ دیدگاه

عبرتخانه بافق(۲۰)

کافه ای به فراخنای شکوه پژواک. چشمها گاهی از دور خطا می کنند ولی وقتی نزدیک می شوی نه تنها خوب می بینند که نگرشی نو ارزانیت می کنند. کافه ها از دلنشین ترین و نوستالژیکترین  مکان ها به شمار می روند.روزگاری در بافق آقای آسیداحمد متولی قهوه خانه ای را روبروی کوچه خانی ها…..