برچسب: پژوهشي
گسترش فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي مشترك واحدهاي دانشگاهي با نظارت هيات امناي استاني
۷ آبان ۱۳۹۳
۲ دیدگاه

گسترش فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي مشترك واحدهاي دانشگاهي با نظارت هيات امناي استاني

رئيس دانشگاه آزاد اسلامی بافق مطرح كرد: گسترش فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي مشترك واحدهاي دانشگاهي با نظارت هيات امناي استاني دكتر حسينعلي لازمي در گفتگویی، خاطرنشان كرد: مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق تمام تلاش خود را براي اجرايي شدن دستورهاي رياست دانشگاه بر اساس بخشنامه‌هاي صادره به‌كار گرفته است ولي رسيدن به نتيجه در…..