برچسب: چاه، حفر
جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز در بافق
۱۳ اسفند ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز در بافق

با پیگیری اعضای شورای اسلامی روستای صادق آباد و با حضور مامورین انتظامی، بخشدار بخش مرکزی و معاون آب منطقه ای از حفر غیرقانونی چاه آب جلوگیری شد.