برچسب: کار، قرارداد
مطلب حقوقی هفته
۸ آذر ۱۳۹۸
یک دیدگاه

مطلب حقوقی هفته

‍ کسی که فارغ التحصیل شده و سربازی رفته و الان بیکاره می تواند خود را تا پیدا کردن کار، بیمه تامین اجتماعی کند؟ پاسخ خیر. باید حداقل یک ماه سابقه بیمه پردازی اجباری ( کارگری ) داشته باشد تا بتواند بصورت اختیاری خود را بیمه کند. در صورت اشتغال نیز توسط کارفرما بیمه اجباری…..