برچسب: کود،کشاورزان
کمبود کود شیمیایی کشاورزان دهستان سبزدشت برطرف شد
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

کمبود کود شیمیایی کشاورزان دهستان سبزدشت برطرف شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافق از برطرف شدن مشکل کود شیمیایی کشاورزان دهستان سبزدشت خبر داد و افزود:در آینده بسیار نزدیک انواع کود شیمیایی به نرخ دولتی در اختیار کشاورزان دهستان سبزدشت قرار خواهد گرفت و آرزوی دیرینه این قشر زحمتکش پس از سالها انتظار بر آورده خواهد شد