برچسب: گردشگری، فعال
آمادگی بهره برداری از چهار مجموعه جدید گردشگری در شهرستان بافق
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

آمادگی بهره برداری از چهار مجموعه جدید گردشگری در شهرستان بافق

به گزارش روابط عمومی اداره میراث فرهنگی شهرستان بافق ،در بازید مشترک با حضور مسئول و کارشناسان بوم گردی هاو سفره‌خانه‌های سنتی اداره‌کل میراث فرهنگی ،از اماکن گردشگری شهرستان بافق،ارزیابی ۴ مجموعه جدید گردشگری در قالب ٢ سفره خانه سنتی و ٢ بوم گردی از این شهرستان ،مورد تایید قرار گرفت. در این بازدیدها که با هدف بررسی آمادگی مجموعه‌های گردشگری شهرستان به منظور استقبال از گردشگران صورت گرفته است‌.