برچسب: گنبد، نور
نبض وحدت
۱۶ آبان ۱۳۹۶
یک دیدگاه

نبض وحدت

باز این شور حسین است که چنین عالم را دیوانه ی خود کرده. نبض وحدت را در قلب انسان ها جاری و نوای همدلی را بر زبانشان جاری کرده.