برچسب: یوز، طرح
درباره طرح ” هُویت ” با موضوعِ  یوز آسیایی
3 سپتامبر 2017
یک دیدگاه

درباره طرح ” هُویت ” با موضوعِ یوز آسیایی

” یوزپلنگ ” هم مثل هر موجود زنده ی دیگری _ از جمله ما انسان ها _ داری هُویت است .. اصل و نسب دارد .. ریشه دار است .. به همین سادگی ها نیست که به خودمان اجازه دهیم در حقش ظلم کنیم و باعثِ انقراضِ نسل او و دیگر گونه های موجودات زنده…..