دیدگاه ها
رضا این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه 20 اکتبر 2012 - 10:19 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

کاشکی فرمانداری مجوزتظاهراتی بر علیه مسئولان استان برای بی عدالتی های صورت گرفته برای بافق میداد