آنچه یک مدیر در هنگام شرایط ویژه باید بداند

دسته: عمومی
بدون دیدگاه
دوشنبه - 12 اسفند 1398

علی بهرام نژاد مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پس از وقوع هر حادثه غیرمترقبه ای، مدیران علاوه بر سعی در برقراری یک رابطه مناسب با جامعه لازم است به جوروانی ایجاد شده که خاص آن موقعیت است نیز آشنا باشد و بتواند با علائم روانشناختی موجود به نحو مناسبی برخورد نماید که بخشی از این اقدامات شامل موارد زیر می باشد:

-۱ مانع ابراز احساسات افراد نشوند.

یکی از واکنش های مهم در هنگام بروز حوادث وبحران ها بروز واکنشهای روانشناختی نظیر ترس ، اضطراب

،گریه کردن ،خشم ، عصبانیت و….می باشد که یک واکنش طبیعی وعادی است که نبایست با ان برخورد غیر

منطقی ویا مانع بروز ان شویم. درک همدلانه با این افراد ومردم یک کمک اولیه روانشناختی محسوب می شود

-۲ به افراد اطلاعات صحیح بدهند:

باتوجه به اینکه یکی از عوارض شرایط خاص که منجر به افزایش سطح اضطراب و نگرانی و واکنش های روان

شناختی در افراد می گردد نبود اطلاعات لازم درخصوص نوع واکنش ها، علائم،چگونگی رخ دادن واقعه، بی اطلاعی درخصوص سرنوشت عزیزان ،…… می باشد . دادن اطلاعات می تواند این نگرانی و عوارض را کاهش دهد.پس دادن اطلاعات یکی از اصولی است که در طراحی خدمات می بایست مدنظر قرارگیرد. این اطلاعات می تواند درخصوص واکنش های روان شناختی، نوع واقعه ،چگونگی دریافت خدمات باشد. یکی از عمده ترین نگرانی های افراددربرخورد اولیه با موضوع احتمال آسیب دیدن فرزندان و بستگان وآشنایان آنهاست.نکته مهم دراین خصوص، دادن اطلاعات صحیح به جامعه است. درهرحال درهنگام وقوع حوادث، اخبار ناگواری هم وجوددارد. ممکن است از ما بپرسند” ما هم ممکن است در گیر این مشکل شویم ” آیا خطر خیلی جدی هست ؟ و….گاهی وسوسه می شویم تابرای جلوگیری از رنجش بیشتر طرف مقابل به او دروغ مصلحت آمیز بگوئیم ولی این کار -درست و منطقی نیست. زیرا علاوه بر اینکه می تواند غیر اخلاقی باشداعتماد عمومی را نیز نسبت به ما به عنوان یک مسئول اجرائی کاهش میدهد و درمواردی که اطلاعات نداریم واگر خبر بدی وجود داردسعی شود لازم است درتمامی موارد اطلاعات صحیح و موجودرا به صورت واقعی به جامعه ارائه داد و با آنان همدلی نمایم

-۳ برای آرام کردن افراد، از عقاید مذهبی آنها کمک بگیریم:

درخیلی از موارد میتوان از باورهای دینی افراد برای آرامش بخشیدن به آنها استفاده نمود ولی اگر به علت تحریک شدید واکنش نامناسب از خود نشان دادند نباید وارد بحث فلسفی شد. در ساعت اولیه حادثه توسل به دعا نقش مهمی در تخلیه هیجانی و کاهش استرس روانی دارد. وجود عقاید مذهبی قوی و استمداد از آن میتواند درکم کردن شدت عوارض روانی ایجادشده کمک کننده باشد.احترام به مناسک ومراسم مذهبی انان کمک در بازسازی روانشناختی موثر است.

-۴ در اجتماعات مردمی حضور یابید:

قطعا حضور آرامش دهنده مدیران و مسئولین دولتی، وافراد کلیدی ودارای مناصب اجرایی وعلمی واجتماعی درجمع افراد و رسانه ها تاثیر مهمی در کمک به وضعیت روانی جامعه دارد و هرچه این تماس بیشتر و با کیفیت بالاتری باشد، آرامش بیشتری را نصیب آنها می کند.

-۵ با کودکان به نحو خاص برخورد شود:

کودکان ار آسیب پذیرترین گروهها در شرایط خاص بحساب می اید .لازم است ضمن توجه به تامین امنیت وآسایش آنان، امکانات بازی و سرگرمی برای کودکان فراهم گردد. زیرا باعث انحراف توجه کودک از استرس می شود و به او آرامش می بخشد. وجود امکاناتی برای نقاشی درجهت تخلیه هیجانی کودک موثرخواهدبود. نکته مهم در هنگام بروز بحران کودکان را درمقابل انواع اخبار بد واسترس زا محافظت کنیم

*************************************************************

نحوه برخورد مدیران و جراید و رسانه های جمعی، آشنائی با شیوه مصاحبه، تسلط بر پاسخگویی و آمادگی برای جواب دادن به سوالات مطرح شده میتواند به آرامش یا تشدید بحران منجر شود.

مدیران اجرایی باید از سیستم اطلاع رسانی قابل دستیابی در منطقه برخوردار باشند تا برای آگاه ساختن مردم منطقه ازخسارت وارد شده، خدمات ارائه شده، محل ارائه خدمات ، اطلاعات مربوط به وضعیت سلامت بستگان افراد حادثه دیده و نیز برای آموزش عمومی از آن استفاده نمایند.به علاوه وجود چنین سیستمی با توجه به آگاه ساختن مردم ازوضعیت موجود، میتواند از انتشار شایعه جلوگیری کند. عملکرد یکپارچه سیستم بهداشتی حاضر در منطقه در امراطلاع رسانی میتواند نقش مهمی در این رابطه ایفا کند. بنابراین مدیران اجرایی باید از روابط عمومی گستردهای برخوردار باشند و با نهادها و سازمانه های دستاندرکار در منطقه در ارتباط بوده و از اطلاعات موجود آگاه باشند.

فقدان سیستم اطلاع رسانی موجب مشکلات عمدهای خواهد شد و این مشکل در بسیاری بحرانها بسیار محسوس بود.انتخاب ابزار اطلاع رسانی مناسب نیز در چنین وضعیتی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

مدیران در تصمیم گیری ها نه تنها مسئول کار خود هستند بلکه مسئول تصمیم ها و حرکات و حالتهای زیرمجموعه خود نیز می باشند.بنابراین در انتخاب سلسله مراتب نیز باید شرایط لازم و کافی برای انتخاب افراد درنظر گرفته شود.

به منظور کم کردن احتمال خطا به جای تصمیم گیری فردی در شرایط وقوع حوادث و سوانح و بحرانهای ناشی ازآنها بهتر است تصمیم گیری جمعی ) جمعی از مدیران که به عنوان ستاد یا شورا گرد هم می آیند(انجام شود.

مدیریت کارا در بحران با خلاقیت از امکانات موجود به صورت بهینه استفاده خواهد کرد و درپارهای از موارد براساس نیازهای آنی استراتژی خود را خارج از چارچوب ابتدائی تنظیم خواهد کرد.

مدیریت مشارکتی و درگیرکردن نیروهای مردمی محلی و به ویژه معتمدین محلی در تصمیم گیری ها و حضور آنهادرجلسه های ستادی و اجرای برنامه ها علاوه بر افزایش توانمندی افراد آسیب دیده و کاهش فشارهای روانی منجر به سهولت در اجرای برنامه و ایجاد احساس مالکیت در برنامه ها در بین مردم می گردد و همکاری بیشتر آنان را به همراه خواهد داشت.

حوادث ممکن است افراد را بدبین و مستعد گسترش شایعه می کند. حضور نمایندگان واقعی مردم در جریان تصمیم گیریها این مشکلات را به حداقل می رساند.

بطور خلاصه یک مدیر باید درموارد زیر تلاش کند :

ü بسیج کردن کلیه شبکه های حمایتی اعم از سازمان های دولتی و غیردولتی

ü جلوگیری از تنش بیشتر در بین جامعه

ü تقویت نظامهای حمایتی مثبت و معمول

ü ایجاد امنیت و قابلیت پیش بینی دربین افراد جامعه

ü سلب نکردن مسئولیت ها از خود

ü حفظ توقعات و انتظارات مثبت جامعه

شبکه بهداشت و درمان بافق


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۰
برچسب ها:

You cannot copy content of this page