فهرست آثار حسین مسرّت دربارۀ وحشی بافقی

دسته: فرهنگی، هنری، مذهبی , کتاب
بدون دیدگاه
سه‌شنبه - 20 خرداد 1399

این گفتار در بردارنده فهرست کتاب ها ، بخشی از کتاب و گفتارها، گفت و گو ها و بخشی از گفتارهای این جانب در بارۀ مولانا کمال الدّین وحشی بافقی، سخنور توانمند استان یزد در عصر صفوی است.

الف: کتاب

مسرّت، حسین:

آتش جانسوز (زندگی، آثار و اشعار وحشی‌بافقی)، یزد: طلوع فردا، ۱۳۹۲، وزیری، ۱۶۰ ص.

ـــــــــــ :

آئینه در آئینه، یزد: اندیشمندان یزد، ۱۳۹۹٫ (دردست چاپ)

ـــــــــــ :

بادیۀ عشق (گزیده مقالات دربارۀ وحشی‌بافقی)، یزد: اندیشمندان یزد، ۱۳۹۶، وزیری، ۷۷۶ ص.

ـــــــــــ :

کتاب‌شناسی وحشی‌بافقی، یزد: توز و قلم، ۱۳۹۲، وزیری، ۲۴۰ ص.

ـــــــــــ :

نادر فرخنده‌پیام (زندگی و اشعار وحشی‌بافقی)، یزد: معاونت پرورشی ادارۀ کلّ آموزش و پرورش یزد، ۱۳۷۲، وزیری، ۷۰ ص، مصوّر.

وحشی بافقی :

گزیدۀ اشعار وحشی‌بافقی، انتخاب و شرح: حسین مسرّت، تهران: قطره (مجموعه ادب فارسی، ۲۵)، ۱۳۷۷، وزیری، ۱۹۰ ص.

ب: بخشی از کتاب

مسرّت، حسین:

یزد، یادگار تاریخ، یزد: انجمن کتابخانۀ عمومی استان یزد، ۱۳۷۶، ج۱// تهران : دف ، ویرایش دوم، ۱۳۹۵، ج ۱: //تهران: یزدا، ۱۳۹۸، ج۲٫ذیل گفتارها و صفحات دیگر.

وامق‌یزدی، محمّدعلی:

تذکرۀ میکده، به کوشش: حسین مسرّت، یزد: اندیشمندان یزد، ویرایش دوم، ۱۳۸۱: ۳۳۱، ۵۴۳، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۶۳۳، ۶۴۷، ۶۵۷٫ / تهران: ما و فرهنگ ایران زمین، ۱۳۷۱: ۱۰۸٫

وزیری، علی‌محمّد:

«وحشی بافقی‌یزدی»، در کتاب روحانی فرهنگدوست، یادمان شادروان وزیری‌یزدی، حسین مسرّت، یزد: اندیشمندان یزد، ۱۳۸۹: ۲۰۱-۲۰۰٫

پ: مقاله

سجّادیه، محمّدعلی:

«دربارۀ چند مقالۀ آشنا» (نقد مقالۀ وحشی، آن داستانسرای معنوی، نوشته: حسین مسرّت)، آشنا، س ۳، ش ۲۰ (آذر و دی ۱۳۷۳): ۱۰۶٫

مسرّت، حسین:

«آثار همایش بزرگداشت وحشی باقی»

پرنیان، دورۀ جدید، ش ۳، (پاییز ۱۳۹۲): ۸-۶// کاریز یزد (۲۵/۲/۱۳۹۸)// یزد، یادگار تاریخ، همان، ج ۲: ۳۹۶-۳۹۷٫

«آرامگاه وحشی بافقی کجاست؟»

     ملک یزد (۴ ۱)، س ۳۹، ش ۱۶۱۱ (۱۲ / ۶ / ۶۷ ۱۳) تا ش ۱۶۱۵ (۹ / ۷ / ۶۷ ۱۳) // یزد، یادگار تاریخ، ج ۱: ۹۹۰ ۹۸۸، ویرایش دوم، همان:۵۰۴ // خاتم یزد، س ۳، ش ۲۳۹ (۲۹ / ۸ / ۸۵): ۴ (با عنوان: گورجای وحشی بافقی کجاست؟)// یزد فردا (۲۶/۱۰/۱۳۹۰) و (۱۱/۷/۱۳۹۲) // کاریز یزد (۱۳/۱۰/۱۳۹۰) // تارنمای وحشی بافقی (۲۲/۹/۹۱) // همشهری ویژه استان یزد س ۲۱، ش ۶۰۸۹(۱۷/۷/۱۳۹۲): ۴ با عنوان: «وحشی بافقی در محلّۀ پیر برج یزد آرمیده است» // تارنمای بانک اطّلاعات هنرمندان ایران// بادیۀ عشق، گردآوری: حسین مسرّت، یزد: اندیشمندان یزد، ۱۳۹۶: ۵۸۸-۵۹۰// سخنرانی در شب بخارا در تالار ارشاد شهر بافق (۴/۴/۱۳۹۷)// افق کویر (پاییز ۱۳۹۷).

«آینه در آینه (وحشی از نگاه دیگران)»

 کیهان (۲ ۱)، ش ۱۵۰۹۳ (۸ / ۴ / ۷۳ ۱۳): ۱۲، ش ۱۵۰۹۹ (۱۵ / ۴ / ۷۳ ۱۳): ۱۵٫ (با عناوین: آینه در آینه + چون سحر در زلف عنبر بار شب) // یزد، یادگار تاریخ، ج ۱: ۱۳۶ ۱۱۴، ویرایش دوم، همان:۵۶-۶۵ // آتش جان‌سوز: حسین مسرّت، یزد: طلوع فردا، ۱۳۹۲: ۸۴-۵۷ // بافق فردا (۱۲/۷/۱۳۹۲) با عنوان: وحشی بافقی از نگاه دیگران.// کاریز یزد (۸/۵/۱۳۹۴) و (۲۲/۵/۱۳۹۴)// امین بافق ،س۱۱، ش۳۹۰(۲۵/۱/۱۳۹۸) و ش۳۹۲(۱۵/۲/۱۳۹۸)و ش ۳۹۳(۲۳/۲/۱۳۹۸).

«برگزاری همایش جهانی وحشی بافقی»(گفت‌وگو)

ایسنای یزد (۱۷/۹/۱۳۸۸)/ ایسنای مرکزی (۲۱/۹/۱۳۸۸)// کاریز یزد (۱۲/۷/۱۳۹۸).

«چکیدۀ کتابشناسی وحشی بافقی»

کاریز یزد (۲۶/۲/۱۳۹۸).

«حبیب‌شیرازی، سخنوری گمنام»

آشنا، س ۳، ش ۱۶ (فروردین – اردی‌بهشت ۱۳۷۳): ۸۶-۸۲٫

«حکایت درد اشتیاق»

گلچرخ، ش ۱۰ (تیر و امرداد ۷۳ ۱۳): ۴۷ – ۴۴ // ندای یزد، س ۱۴، ش ۵۸۹ (۳ / ۹ / ۷۷ ۱۳) تا ش ۵۹۱ (۱۷ / ۹ / ۷۷ ۱۳) (هر دو با عنوان: نامه‌ای از وحشی) // یزد، یادگار تاریخ، ج ۱: ۶۳۰ – ۶۲۱، ویرایش دوم، همان:۳۱۶-۳۲۰// دیوان وحشی بافقی، به کوشش: احمد کرمی، تهران: ما  (چاپ نکرد) (با عنوان: مکتوب وحشی بافقی) // بادیۀ عشق، همان: ۵۹۱-۶۰۲// کاریز یزد (۱۷/۸/۱۳۹۸).

«خانۀ وحشی بافقی کجاست؟»

 ندای یزد، س ۱، ش ۸۳ (۶ / ۱۱ / ۶۵ ۱۳): ۴ //  یزد، یادگار تاریخ، ج ۱: ۹۸۷ – ۹۸۵، ویرایش دوم، همان:۵۰۳-۵۰۴// افق کویر، س ۱۵، ش ۶۱۲(۱۴/۷/۱۳۹۲):۵ // بادیۀ عشق، همان: ۶۰۳-۶۰۵// کاریز یزد (۱۷/۹/۱۳۹۸).

«درس‌های  همایش وحشی بافقی»

بافق فردا (۲۱/۷/۱۳۹۲)// یزد فردا (۲۱/۷/۱۳۹۲)// کاریز یزد (۲۱/۷/۱۳۹۲)// امین بافق، س۱۱، ش۳۸۲ (۳۰/۱۰/۱۳۹۷) : ۴٫

«دیدگاه‌ها»

نادر فرخنده پیام، زندگی و اشعار وحشی بافقی: حسین مسرّت، یزد: آموزش‌وپرورش استان یزد و استانداری یزد، ۱۳۷۲: ۲۴ – ۱۵ // گزیده اشعار وحشی بافقی: حسین مسرّت، تهران: قطره، ۱۳۷۸: ۵۲ – ۳۹٫

«دیوان وحشی بافقی» (نقد و معرّفی کتاب)

 ندای یزد، س ۳، ش ۱۲۱ (۷ / ۱۰ / ۶۶ ۱۳): ۲ //  یزد، یادگار تاریخ، ج ۱: ۹۰۰ – ۸۹۸، ویرایش دوم، همان:۴۵۴-۴۵۵// کاریز یزد (۵/۹/۱۳۹۸).

«زندگی و آثار وحشی بافقی»

نادر فرخنده پیام، همان: ۱۴ – ۵ // گزیده اشعار وحشی بافقی: گزینش: حسین مسرّت، تهران: قطره، ۱۳۷۸: ۳۵ – ۱۶ // فصل‌نامۀ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، (؟؟؟) // بازتاب، س ۱، پیش‌شمارۀ ۱ (دی و بهمن ۷۷): ۲۵ – ۱۶، پیش‌شمارۀ ۲ (خرداد ۷۸): ۱۲- ۴// آتش جانسوز، همان: دیباچه.

«سنگ مرمرین قبری که گم شد»

 تهران امروز (۱۸/۲/۱۳۹۰)// آفتاب آنلاین(۲۰/۲/۱۳۹۰)(بدون نام)// کاریز یزد (۲۶/۲/۱۳۹۸).

« سه کتاب همزمان با برگزاری همایش بزرگداشت وحشی بافقی چاپ و منتشر خواهد شد»

 کاریز یزد (۲۶/۲/۱۳۹۸).

«شاعر پاک‌باختۀ دیار بافق»

تارنمای سرو یزد (۱۶/۷/۱۳۹۲)// یزد فردا (۱۲/۷/۱۳۹۲) با عنوان: شاعر دل‌سوختۀ دیار یزد// امین بافق، س۱۱، ش۳۸۱ ( ۲۴/۱۰/۱۳۹۷ ):۱و۳// کاریز یزد(۲۵/۱۰/۱۳۹۷).

«شعر ریختۀ هندی ادامۀ واسوخت  وحشی بافقی» (خلاصه)

    گردهمایی انجمن جوامع فارسی‌زبان در هند. (مهر ۸۷ ۱۳)// بشارت یزد، س۷، ش۹۸۰ (۱۰/۱۲/۱۳۹۸):۱// کاریز یزد (۱۱/۱۲/۱۳۹۸).

«فرهاد و شیرین به روایتی دیگر»

آینده، س ۱۶، ش ۱۲ -۹ (آذر – اسفند ۶۹ ۱۳): ۸۲۲ – ۸۱۸ (با عنوان: فرهاد و شیرین)  // تذکرۀ میکده، ویرایش دوم، همان: ۵۵۱ – ۵۴۶٫ (با عنوان: فرهاد و شیرین حبیب شیرازی) // کاریز یزد (۲۰ /۱/۱۳۹۴)// یزد فردا (۲۷/۱/۱۳۹۴) و (۱۹/۵/۱۳۹۴)// ایرنا (۱۹/۵/۱۳۹۳)// خبر فارسی (۱۹/۵/۱۳۹۳)// بادیۀ عشق، همان: ۶۰۶-۶۱۰// یزد، یادگار تاریخ، همان، ج ۲: ۴۷۱-۴۷۳٫

«کتاب‌شناسی وحشی بافقی و بادیۀ عشق منتشر می شود»(گفت و گو)

ایکنا(۲۸/۲/۱۳۹۲).

«کنگرۀ جهانی وحشی‌بافقی»، افق کویر، س ۱۱، ش ۴۳۹ (۲۹/۹/۱۳۸۸): ۱٫

«کوچۀ آرک»

خطاب به شهرداری ومیراث فرهنگی(۱۳۸۰)(؟؟؟)// ایسنای یزد (۷/۱۰/۱۳۹۸) // قطره(۷/۱۰/۱۳۹۸) هر دو با عنوان: اهتمام مسئولان به کوچه های قدیمی و پرآوازۀ شهر یزد// کاریز یزد(۹/۱۰/۱۳۹۸).

«گذری بر زندگی وحشی بافقی»

صبح یزد ، س۵، ش۵۶۳(۲/۴/۱۳۹۸): ۴// کاریز یزد(۳/۴/۱۳۹۸).

«گذری بر گزیده‌های اشعار وحشی بافقی»

پرنیان، دورۀ جدید، ش ۳،  (پاییز ۱۳۹۲): ۸-۶// افق کویر، ش ۸۳۲(۱۹/۱/۱۳۹۷):۳// کاریز یزد (۳۰/۵/۱۳۹۷)// یزد، یادگار تاریخ، همان، ج ۲: ۴۸۳-۴۸۴٫

«گزیده‌ای از زندگی و آثار وحشی بافقی»

بازتاب،  پیش‌شمارۀ اوّل (دی و بهمن ۱۳۷۷):۲۵-۱۶٫

«گزیدۀ کتاب‌شناسی وحشی بافقی»

یزد، یادگار تاریخ، ج ۱: ۱۷۶ – ۱۳۷، ۱۷۹، ویرایش دوم، همان:۶۶-۸۰٫

«متن پیشنهادی سنگ آرامگاه وحشی بافقی»

سازمان میراث فرهنگی یزد(۱۳۹۰)// کاریز یزد (۲۶/۲/۱۳۹۸).

«منتخب اشعار وحشی بافقی»(معرّفی کتاب)

کاریز یزد(۱/۴/۱۳۹۸).

«مولانا کمال الدّین وحشی»

آفتاب یزد، س ۱، ش ۱۰ (۲۲ / ۱ / ۷۸ ۱۳): ۴٫ (بدون نام)// یزد امروز، س۱۸، ش۷۵۵(۲۱/۱۱/۱۳۹۸)// کاریز یزد (۲۵/۱۱/۱۳۹۸).

«ناظر و منظور»

دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، همان، ج ۶: ۳۶۳-۳۶۸؛ ویرایش دوم، ۱۳۹۷، ج۱۱: ۳۹۱-۳۹۹// کاریز یزد ۰۲۵/۲/۱۳۹۸)// یزد، یادگار تاریخ، همان، ج ۲: ۵۰۰-۵۰۶٫

«نامه  + افزوده مقالۀ یک نسخۀ خطّی پرارزش از کلیّات وحشی بافقی»

آشنا، س ۵، ش ۲۹ (خرداد – تیر ۷۵ ۱۳): ۸۰ – ۷۷٫

«نگاهی به زندگی و آثار وحشی بافقی»

همشهری استان‌ها، ش ۶۹۱۶(۲۴/۶/۱۳۹۵): ۶٫

«وحشی، آن دستان سرای معنوی»

آشنا ۲ – ۱، س ۳، ش ۱۹ (مهر و آبان ۷۳ ۱۳): ۵۱ – ۴۳ و ش ۲۰ (آذر و دی ۷۳ ۱۳): ۳۲ – ۲۸٫ // دیوان وحشی بافقی، به کوشش: محمّد حسن سیّدان، تهران: طلایه، چاپ اوّل، ۱۳۷۴ تا چاپ ۱۴، ۱۳۹۷، دیباچه: بیست‌ویک – چهل‌وپنج. // یزد، یادگار تاریخ، ج ۱: ۱۱۳ – ۸۳، ویرایش دوم، همان:۴۲-۵۵ // دیوان وحشی بافقی، به کوشش: احمد کرمی، تهران: ما. (چاپ نکرد) // آتش جان‌سوز، همان: ۵۶-۱۹// یزد فردا (۱۲/۷/۱۳۹۲) //  کاریز یزد (۱۲/۱۱/۱۳۹۱) و (۱۵/۷/۱۳۹۲) // دژ نبشت (۹/۸/۱۳۹۲)// بادیۀ عشق، همان: ۶۲۲-۶۵۴// همشهری ویژۀ یزد (۲۴/۶/۱۳۹۵). (خلاصه).

«وحشی بافقی»

مشق آفتاب:۸٫

«وحشی بافقی»

 رسانۀ مجازی نگاه ( ۲/۲/۱۳۹۴).

«وحشی بافقی»

سالنامۀ لاله کویر ۱۳۷۸ ، تهران : لالۀ کویر ، ۱۳۷۸ .

«وحشی بافقی»

در کتاب: دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، همان، ج ۶: ۶۶۴-۶۶۷؛ ویرایش دوم، ۱۳۹۷، ج۱۲: ۲۴۰-۲۴۶// کاریز یزد(۲۰/۱/۱۳۹۸)// یزد، یادگار تاریخ، همان، ج ۲: ۵۱-۵۴// امین بافق،س۱۱، ش۳۸۳ (۷/۱۱/۱۳۹۷):۴ و ش ۳۸۴(۱۴/۱۱/۱۳۹۷): ۳و۴ با عنوان: زندگی و آثار وحشی بافقی.

«وحشی بافقی»

ادبیّات فارسی، دوم راهنمایی. (در دست چاپ).

«وحشی بافقی»

دفترک همایش وحشی بافقی (۲۱/۷/ ۱۳۹۲)// کاریز یزد (۱۸/۲/۱۳۹۸).

«وحشی بافقی، آفرینندۀ واسوخت در ادبیّات فارسی»(گفت‌وگو)

ایسنای یزد (۲۹/۸/۱۳۹۱)// کاریز یزد (۲۹/۸/۱۳۹۱) // یزد فردا (۱۲/۷/۱۳۹۲) // تارنمای پالوده (۳۰/۸/۱۳۹۲) // تارنمای وحشی بافقی (دی ۱۳۹۱).

«وحشی بافقی، پیر شوریدۀ کویر»

سفر، (؟،؟)// پیمان یزد،س۲۶، ش۴۷۳۵(۴/۴/۱۳۹۸):۳// کاریز یزد(۴/۴/۱۳۹۸).

« وحشی بافقی، شاعری که قبل و بعد از مرگش به آرامش نرسید»

پرگار،س۶، ش۱۵۶(۱۷/۱۰/۱۳۹۷):۴٫(نقل از ایسنا)(بدون نام)// کاریز یزد (۱۵/۹/۱۳۹۸).

«همایش بزرگداشت وحشی بافقی»

کاریز یزد (۱۴/۹/۱۳۹۱).

«همایش جهانی وحشی بافقی»

ندای یزد، س ۷، ش ۲۱۹ (۱ / ۸ / ۷۰ ۱۳): ۱ و ۳// کاریز یزد (۲۴ / ۱ / ۸۶ ۱۳)، (۱۷ / ۹ / ۸۸ ۱۳) // افق کویر، س ۱۱، ش ۴۳۹ (۲۹ / ۹ / ۸۸ ۱۳): ۱ // تارنمای وحشی بافقی (۲۲/۹/۱۳۹۱) (همگی با عنوان: کنگرۀ جهانی …)  //  یزد، یادگار تاریخ، ج ۱: ۱۷۹ – ۱۷۷، ویرایش دوم، همان:۸۱ // خاتم یزد، س ۱، ش ۹۶ (۱۲ / ۳ / ۸۴ ۱۳): ۴ .

«هم‌زمان با همایش بزرگداشت وحشی بافقی، کتاب‌شناسی وحشی بافقی و بادیۀ عشق منتشر می‌شود.»(گفت‌وگو)

ایسنای یزد (۲۲/۲/۱۳۹۲).

«یادوارۀ وحشی بافقی»

نشریّه خ. پ دانشگاه یزد، س ۴، ش ۱۸ (بهمن ۷۲ ۱۳): ۲۶٫ (بدون نام)// کاریز یزد (۲۱/۹/۱۳۹۸).

«یادوارۀ وحشی بافقی در یزد»

ندای یزد (آذر ۱۳۷۲)// کاریز یزد (۲۱/۹/۱۳۹۸).

بخشی از مقاله

مسرّت، حسین:

«قسمت نامه‌ها در ادب فارسی از وحشی بافقی تا اقبال لاهوری»

ندای یزد، س ۱۴، ش ۵۷۸ (۳ / ۶ / ۷۷ ۱۳) تا ش ۵۷۹ (۱۰ / ۶ / ۷۷ ۱۳) // اقبالیات پاکستان، ۱۹۹۷ م  // دانش پاکستان، ش ۶۵ ۶۴ (بهار و تابستان ۸۰): ۱۶۰ ۱۵۱ // یزد فردا (۲۷ / ۱۰ / ۹۰) // تارنمای تابناک (۱۱/۱/۱۳۹۴)// بادیۀ عشق، همان:۶۱۱-۶۲۱٫

ــــــــــ :

«قسمت‌نامه‌ها در ادب پارسی از عصر صفوی تا اقبال‌لاهوری»، گزارش میراث، دورۀ دوم، س ۲، ش ۱۹ و ۲۰ (فروردین – اردی‌بهشت ۱۳۸۷): ۱۴-۱۰٫

ــــــــــ :

«واژه‌ها و گویش یزدی»، نامۀ پارسی، ش ۳۸ (پاییز ۱۳۸۴): ۱۸۳٫

 


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۸۸
برچسب ها:

You cannot copy content of this page