نتایج سومین دوره مسابقات حفظ تلفنی قرآن کریم

دسته: فرهنگی، هنری، مذهبی
بدون دیدگاه
دوشنبه - 3 آبان 1400

۳۵۲۰۵۰ee-eb0d-4cbe-abee-9f86102d4e83

نتایج سومین دوره مسابقات حفظ تلفنی قرآن کریم اعلام شد.

سید محمد باقی زاده مدیر فرهنگی آستان مقدس امامزاده عبدالله علیه السلام شهرستان بافق با اعلام اینکه در سومین دوره از مسابقات حفظ تلفنی قرآن کریم بیش از ۳۰۰ نفر از علاقمندان شرکت کردند گفت:
این مسابقه را ۸ نفر از داوران قرآنی بافق و در ۲ روز داوری کردند.

باقی زاده ضمن تقدیر از داوران و عوامل اجرای این دوره از مسابقات ، از روابط عمومی و مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی بافق که در تهیه جوائز و هر چه بهتر برگزار شدن این فعالیت قرآنی با مرکز افق آستان مقدس امامزاده عبدالله علیه السلام همکاری کردند، تشکر کرد.

لازم به ذکر است زمان و نحوه تحویل جوائز به برندگان این دوره از مسابقات از طریق رسانه های شهرستان اطلاع رسانی خواهد شد.

ممتازین سومین دوره مسابقات حفظ تلفنی  آستان مقدس امامزاده عبدالله با همکاری شرکت سنگ آهن  (برادران)مهر ۱۴۰۰
نام و نام خانوادگیسنرتبهتلفن
محمد حسین فتوحی۳اول۰۹۱۳—۰۸۱۰
محمد فاضل توکلی۳دوم۰۹۹۱—۹۲۴۰
علیرضا فتوحی۴اول۰۹۱۳—۹۷۳۴
سید جواد میرسلیمانی۵اول۰۹۱۳—۷۱۲۰
محمد پارسا خواجه ای۵دوم۰۹۱۳—۵۹۴۱
امیر ارسلان بهرامیان۵سوم۰۹۹۴—۰۵۳۹
مهزیار رایگان۵سوم۰۹۱۶—۳۳۱۰
امیرحسین دهقانزاده۵سوم۰۹۱۳—۶۰۵۵
محمد حسین آدمی۵سوم۰۹۱۰—۲۲۷۰
امیرمحمد رحیمی۶اول۰۹۱۰—۳۶۴۹
حسین جعفری۶دوم۰۹۱۳—۵۶۷۵
محمد طاها حسینی دخت۸اول۰۹۱۳—۰۲۸۳
علی رضایی۹اول۰۹۱۳—۴۱۵۲
امیرعلی بهرامیان۹دوم۰۹۹۴—۰۵۳۹
امیر ابوالفضل عابدینی۹سوم۰۹۱۳—۳۹۵۵
محمد امین شمس الدینی۱۰اول۰۹۱۳—۹۳۰۲
سید علیرضا میرسلیمانی۱۰دوم۰۹۱۳—۶۲۸۵
علیرضا قاسمزاده۱۰سوم۰۹۹۴—۲۰۷۶
بنیامین جعفری۱۱اول۰۹۹۴—۳۷۴۶
عماد الدین آخوندی۱۱دوم۰۹۱۳—۹۹۵۹
سید علی حسینی پور۱۱سوم۰۹۹۳—۸۷۴۴
محمد عبداللهی۱۲اول۰۹۱۳—۳۱۱۸
امیرحسین حسنی نژاد۱۲دوم۰۹۹۰—۸۴۰۷
محمد طاها زینلی۱۲سوم۰۹۱۳—۶۰۱۷
محمد جواد ناصرخواه۱۳اول۰۹۱۳—۵۰۲۹
ایمان قاسمزاده۱۳دوم۰۹۱۳—۳۶۷۷
محمد حسین سعات فر۱۳سوم۰۹۹۳—۹۳۲۳
علی رنجبر۱۳چهارم۰۹۹۲—۲۲۰۲
علی محمد رایگان۱۴اول۰۹۱۳—۱۱۶۵
علی اصغر شریعتی۱۴دوم۰۹۱۳—۲۱۱۰
ابوالفضل اسماعیلی۱۵اول۰۹۹۰—۵۵۳۶
محمد جواد رضایی۱۵دوم۰۹۹۴—۶۶۵۱
علیرضا کریمیان۱۶اول۰۹۱۰—۳۵۵۷
ابوالفضل رنجبر۱۷اول۰۹۱۰—۵۳۹۲
علی محمد تشکری۱۸اول۰۹۱۳—۱۵۷۰
امیرمحمد رنجبر۵جزءاول۰۹۹۰—۶۹۱۶
سید علی حسینی۵جزءدوم۰۹۹۱—۷۱۳۰
محمد صالح رضاپور۵جزءسوم۰۹۹۲—۷۹۱۴
سید مهدی حسینی۵جزءچهارم۰۹۹۱—۷۱۴۰
امیرحسین رنجبر۵جزءچهارم۰۹۹۰—۶۹۱۵
محسن فلاححفظ کلاول۰۹۹۲—۶۸۲۰

ممتازین سومین دوره مسابقات حفظ تلفنی آستان مقدس امامزاده عبدالله با همکاری شرکت سنگ آهن (خواهران)مهر ۱۴۰۰
نام و نام خانوادگیسنرتبهتلفن
فاطمه زهرا اسماعیلی۴اول۰۹۱۵—۲۸۳۳
فاطمه دهستانی۴دوم۹۱۶۲۵۲۲۴۸۹
ریحانه سادات فاطمی۵اول۰۹۱۳—۲۷۷۰
فاطمه کابلی زاده شیطوری۵دوم۰۹۹۱—۰۰۹۸
زینب حسینی۵سوم۰۹۱۳—۶۴۵۴
زینب حاجی پور۵سوم۰۹۱۳—۴۱۹۵
نازنین فاطمه رنجبر۵سوم۰۹۱۳—۲۵۵۳
کوثر فتاحی۵سوم۰۹۱۳—۷۹۸۹
نازنین زینب اسماعیلی۵سوم۰۹۱۳—۱۶۷۴
زهرا غنی پور۶اول۰۹۱۳—۵۳۹۹
بهاره جعفری۶دوم۰۹۱۳—۲۹۰۳
فاطمه دهقانزاده۶سوم۰۹۱۳—۶۵۰۸
زهرا عباسی۷اول۰۹۱۳—۹۳۴۵
سعیده سادات لعل حسنی۷دوم۰۹۳۹—۹۲۷۰
زهرا سادات سبزواری۷سوم۰۹۱۳—۶۱۹۷
آنیسا خواجه ای۸اول۰۹۱۳—۵۹۴۱
زهرا استادی۸دوم۰۹۱۳—۵۳۸۸
ریحانه دهقانزاده۸سوم۰۹۱۳—۲۱۰۲
مائده ملاحسینی۸چهارم۰۹۱۳—۴۲۹۹
کوثر علی بیگی۸پنجم۰۹۱۳—۶۰۷۵
زهرا رضایی۹اول۰۹۱۳—۱۳۲۳
راحیل حافظی۹دوم۰۹۱۳—۸۰۹۸
عارفه سادات میرسلیمانی۹سوم۰۹۱۳—۶۲۸۵
زهرا داوودیان۹سوم۰۹۱۴—۴۲۰۲
مریم عبادی پور۱۰اول۰۹۱۶—۶۴۲۸
فاطمه آقاییان۱۰دوم۰۹۱۳—۲۷۳۵
زهرا طولابی نژاد۱۰سوم۰۹۱۹—۹۸۵۰
سامیه فتاحی۱۰چهارم۰۹۱۳—۶۵۲۰
نازنین زهرا ناظمی۱۰پنجم۰۹۱۳—۵۲۶۸
رونیکا شایق۱۱اول۰۹۱۳—۰۶۴۰
محدثه ابوترابی۱۱دوم۰۹۱۳—۴۲۵۰
فاطمه اسماعیلی۱۱سوم۰۹۹۰—۵۵۳۶
محیا قائمی۱۱چهارم۰۹۱۴—۱۵۷۰
عارفه پور اسلامی۱۱پنجم۰۹۱۳—۴۹۱۴
فاطمه خالقدادی۱۱ششم۰۹۹۰—۸۱۳۰
الهه فلاح پور۱۱هفتم۰۹۱۳—۰۸۸۶
سمانه ادیب۱۱هشتم۰۹۱۳—۶۰۳۱
نازنین زینب دهقان۱۱نهم۰۹۱۳—۵۸۵۶
حدیث حاجی عبداللهی۱۱دهم۰۹۱۳—۵۴۳۱
سعیده حاجی عباسی۱۱یازدهم۰۹۹۳—۵۱۳۵
مریم قربانی۱۱دوازدهم۰۹۱۳—۹۹۴۷
فاطمه توکلی۱۱سیزدهم۰۹۱۶—۷۲۴۲
نازنین فاطمه عبداللهی۱۲اول۰۹۱۳—۷۲۶۸
نرگس سادات حسینی۱۲دوم۰۹۱۵—۷۶۸۷
زهره عسکری۱۲سوم۰۹۱۰—۵۶۴۶
سیده صبا عدنانی۱۲چهارم۰۹۱۳—۹۷۹۹
زهرا عبداللهی۱۲پنجم۰۹۱۳—۵۶۷۹
زهرا پور شیخعلی۱۲ششم۰۹۱۳—۸۹۰۸
مرضیه مهدی زاده۱۲هفتم۰۹۱۰—۰۴۱۸
سارا کوثری۱۲هشتم۰۹۱۳—۴۴۵۰
مهسا فتوحی۱۲نهم۰۹۱۴—۵۸۵۳
کوثر رایگان۱۳اول۰۹۱۳—۳۴۵۵
یگانه طالعی۱۳دوم۰۹۰۱—۵۱۴۶
حسنی حاجی حسنی۱۳سوم۰۹۱۳—۷۹۱۷
فاطمه محمدی نسب۱۴اول۰۹۱۳—۹۰۷۳
سیما ادیب۱۴دوم۰۹۱۳—۶۰۳۱
زینب قاسمزاده۱۵اول۰۹۹۱—۱۵۸۸
فرشته سلطانی مقدم۱۵دوم۰۹۹۲—۹۹۳۰
مبینا عبداللهی۱۷اول۰۹۱۳—۷۲۶۸
شیما محمدی۱۸اول۰۹۹۰—۴۰۴۷
ریحانه محمدی۱۸دوم۰۹۹۲—۷۴۹۴
سمیه حسن زادهبزرگسالاول۰۹۱۳—۰۸۸۲
فاطمه فتوحیبزرگسالدوم۰۹۱۰—۷۹۱۲
نفیسه سرگلزهیبزرگسالسوم۰۹۹۱—۰۷۸۲
ام البنین بهمنیبزرگسالچهارم۰۹۱۷—۹۸۶۴
فاطمه کرکمندی۱۰جزءاول۰۹۱۳—۲۴۱۹
مژگان رنجبر۱۰جزءدوم۰۹۱۳—۰۲۸۳
فاطمه رمضانی۲۰جزءاول۰۹۱۵—۲۸۳۳
محدثه دهقانزدهحفظ کلاول۰۹۹۲—۱۷۲۶
زینت فتوحیحفظ کلدوم۰۹۱۳—۴۰۲۳

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹۸
برچسب ها:

You cannot copy content of this page