حکم قمه زنی

دسته: عمومی
بدون دیدگاه
سه‌شنبه - 18 مرداد 1401

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین
قمه زنی
حکم قمه زنی
پرسش: نظر مراجع عظام دربارۀ قمه زنی چیست؟
پاسخ: اگر ضرر نداشته باشد، مانع ندارد؛ ولی در این زمان انجام نشود.حضرت امام.( سید رو ح الله خمینی، استفتائات، ج ۳، ص ۵۸۱ ، س ۳۸ .)
قمه زنی عاوه بر اینکه ازنظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی شود و سابقه ای در عصر ائمه علیهم السلام و زمانهای بعد از آن ندارد و تأییدی هم به شکل خاص یا عام از معصوم علیهم السلام دربارۀ آن نرسیده است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب م یشود؛ بنابراین در هیچ حالتی جایز نیست.امام خامنه ای.( سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، احکام عزاداری، سؤال ۱۴۶۱ .)
با توجه به گرایشى که به اسلام و تشیّع بعد از پیروزى انقلاب اسلامى ایران در اکثر نقاط جهان پیدا شده است و ایران اسلامى به عنوان ام القراى جهان اسلام شناخته می شود و اعمال و رفتار ملت ایران به عنوان الگو مطرح و بیانگر اسلام است، لازم است دربارۀ مسائل سوگوارى و عزادارى سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام به گون هاى عمل شود که موجب گرایش بیشتر و علاق همندى شدیدتر به آن حضرت و هدف مقدس وى شود. پیداست در این موقعیت، مسئلۀ قمه زدن نه تنها چنین نقشى ندارد، بلکه به علت نداشتنِ قابلیت پذیرش و نداشتن هی چگونه توجیه قابل فهمی برای مخالفان، نتیجۀ سوء بر آن مترتب خواهد شد؛ لذا لازم است شیعیان علاق همند به مکتب امام حسین از آن خوددارى کنند. مرحوم آیت الله فاضل.( محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج ۱، ص ۸۲ ۵، سؤال ۲۱۷۳ .)
اشکال دارد. آیت الله نوری.( حسین نوری همدانی، استفتائات، ج ۲، احکام عزاداری، سؤال ۵۹۷ .)
بر مسلمانان واجب است از چیزهایی که سبب وهن مذهب است، خودداری کنند. آیت الله مکارم.( ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج ۲، ص ۲۴۷ ، سؤال ۷۶۵ . شایان ذکر است معظم له در استفتای دیگری می فرمایند: «عزاداری خامس آ ل عبا علیهم السلام از شعائر مهم دینی و رمز بقای تشیّع است و باید هرچه باشکوه تر برگزار شود. شکی نیست کسانی که قمه م یزنند، به دلیل احساسات مذهبی و عشق به امام حسین؟ع؟ است؛ ولی باید توجه کرد این کار در حال حاضر خسارات بسیاری بر ما وارد کرده، دشمنان به وسیلۀ آن م یکوشند شیعه را در جهان منفور کنند. بنابراین در این زمان لازم است از این کار خودداری کنند. ب هطورکلی، آسی برساندن به بدن و آنچه سبب وهن مذهب باشد، جایز نیست؛ خواه از طریق قمه زنی باشد یا زنجیرهای تی غدار. به جای این کار، خون خود را به مراکز اهدای خون دهند و ما برای همۀ آن ها دعا م یکنیم » )ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات،عزاداری، قمه زنی و تیغ زنی.)
دلیل یا روایت خاصی دربارۀ اینکه قمه زنی جزء شعائر دینی باشد، وارد نشده است؛ لذا نمی توان حکم به استحباب آن کرد و اگر قمه زنی به ضرر و زیان قابل توجهی منجر شده یا هتک و تمسخر و توهین به دین و
مذهب را به دنبال آورد، جایز نیست). مرحوم آیت الله خویی.( ابوالقاسم خویی، صراط النجاه )المحشى للخوئی(، ج ۱، ص ۴۳۲ ، سؤال ۱۱۸۴ و ج ۲، ص ۴۴ ۵ ، سؤال ۱۴۰۴ .)
قمه زنی مخفی
پرسش: آیا قمه زنی به صورت مخفی جایز است؟
پاسخ: قمه زنى عاوه بر اینکه ازنظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی شود و سابق هاى در عصر ائمه علیهم السلام و زمان هاى بعد از آن ندارد و تأییدى هم به شکل خاص یا عام از معصوم؟ع؟ دربارۀ آن نرسیده است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب م ىشود. بنابراین در هیچ حالتى جایز نیست امام خامنه ای. (سیدعلی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، احکام عزاداری، سؤال ۱۴۶۱ .)
جواز قمه زنی در فتاوای علمای گذشته
پرسش: اخیرًا دو عدد س یدی به دستم رسیده که در آن از قول تعدادی از مجتهدان، به قمه زنی توصیه شده است. نظر حضر تعالی دراین باره چیست؟
پاسخ: هرگاه بزرگان پیشین که چنین فتوایی داد هاند، موقعیت این زمان را م یدیدند که مسئلۀ قم هزنی مانع پیشرفت تشیّع در دنیا شده است، حتماً فتوا به منع آن می دادند؛ زیرا شرایط فتوا در زما نها مختلف
است و متأسفانه بعضی از نسبت ها اخیرًا خاف واقع از آب درمی آید.آیت الله مکارم.( ناصر مکارم شیرازی، احکام عزاداری، مجالس و دستجات عزاداری، ص ۵۳ ، سؤال ۵۸ .)

مدیر مسؤل دفتر پاسخگویی تخصصی احکام اسلامی
سید محمد جواد میرشمسی
۱۸/۵/۱۴۰۱
سامانه پاسخگویی تلفن گویا ۳۱۳۸۵-۰۳۵
وب سایت: www.fanoushedaya


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۰۸
برچسب ها:

You cannot copy content of this page