گرگهای زیبای کوه بافق

دسته: عمومی
بدون دیدگاه
شنبه - 12 آذر 1401
گرگهای زیبای کوه بافق
 

مناطق حفاظت شده هرسال سرشماری می شود.تا برنامه ریزیهای خاص هر منطقه انجام شود.روز موعود گروه های دونفر صبح زود حرکت می کنند وپس از عبور از مناطق صعب العبور عصر به مکانی از قبل تعین شده می رسند این گروه ها گاها در روز مسیری بیست کیلومتری را پیمایش وپایش میکنند.
سالهاست توفیق همکاری با محیط زیست برای سرشماری سالیانه حیات وحش را داشته ام. امسال هم توفیق نصیبم شد. اما قصه امسال کمی متفاوت بود .همه جا صحبت از یک گله گرگ بود که در منطقه حضوری فعال دارد.گرگ و پلنگ در راس هرم غذایی منطقه قرار دارند. رفتار پلنگ قابل تشخیص است وفقط تحت شرایطی خاص به انسان حمله می کندوبیشتر انسان را با غروری خاص تماشا میکند.دوستان زیادی نگاه های مغرورانه پلنگ را تجربه کرده اند.
از شما چه پنهان نگران پسرم بودم چون در یکی از گروه ها بود.جوانی و کم تجربگی میتواند شخص را تبدیل به طعمه ای دلخواه برای گرگ فرصت طلب کند.دیر رسیدن به محل قرارکه تا پاسی از شب طول کشید ودر دسترس نبودن مزید علت شد تا نگرانیم بیشتر شود.پس از رسیدن پسرم تصمیم گرفتم برای آگاهی عزیزان این مطلب را بنویسم .
گرگ خاکستری وسیع ترین پراکنش جغرافیایی را نسبت به دیگر گوشت خواران بزرگ در ایران دارد .برخی از ویژگیهای زیستی و رفتاری گرگ این سگ سان بزرگ را به پر تعارض ترین گوشت خوار بزرگ با انسان بدل کرده است. مجموعه ای از عوامل فوق باعث شده تا هیچ جانوری به این حد باعث ترس ونفرت انسان نشود.البته این تعارض دو طرفه هست وبیشترین قربانی را از هر دو گرفته است.
دستها وپاهای کشیده,بدن پوشیده از مو, سر به نسبت پهن با پوزه کشیده ,دم کشیده وپر مو که هنگام دویدن در امتدداد بدن قرار می گیرد,دستها قوی تر از پاها ورنگ بدنی اصولا خاکستری کمی تیره تر بین جوانترها وروشنتر برای مسن ترهاست.گرگها سازگار ترین پستاندار خشکی زی هستند که هرکجا غذایی یافت شود دیده می شوند. آنها شکارچیانی فرصت طلب هستند که تقریبا ازهیچ طعمه کوچک وبزرگی نمی گذرند .شکار را اکثرا بصورت گروهی انجام می دهند وبا تعقیب طولانی شکار وتضعیف شکار در تعقیب وگاها گاز گرفتن کفل ,بیضه وپستان شکار مقاومت شکار را در هم می شکنند.
دسته گرگها می تواند از دو گرگ شروع شده وحتی گروه های بیش از چهل تایی را در بر بگیرد .در هر گروه یک زوج غالب وجود دارد که بعنوان فرمانده گروه عمل کرده وزاد آوری را مختص خود می داند.اگربه هردلیل یکی از این زوج تلف شود گروه زوداز هم می پاشد تعداد کمی جذب گروه های دیگر شده وبیشتر آنها بدست گروه های دیگر کشته می شوند.
بیشتر شکار گرگها ناموفق هست واین حیوانات مخوف اکثرا گرسنه هستند وهمین مورد آنها را خطرناکتر می کند.
نکته حائز اهمیت این است که گرگها موجوداتی مفید برای طبیعت هستند چون علاوه بر کنترل بیماریها با شکارحیوانات مریض ,حیوانات ضعیف را هم نا بود می کنند تا گله باقیمانده یکدست وقوی باشد.
علت اصلی نزدیک شدن این حیوان به شهرها وروستاها نابودی زیستگاه ونبود شکار مناسب در منطقه هست وگرنه گرگها قلمرو طلب بوده وبه ندرت از قلمرو خود خارج می شوند .البته این نزدیکی حیوان به انسان علاوه بر تلفاتی که از حیوانات اهلی می گیرد یک نتیجه خطرناک دیگر هم دارد وآن آمیزش گرگ با سگهای اهلی وولگرد هست که حاصل آن موجودی مخوف است.موجودی که مثل سگ به انسان نزدیک می شود وترسی از انسان ندارد همچنین خوی وحشیگری وشجاعت گرگ را به ارث برده است.البته در مورد نزدیک شدن گرگ به گله های گوسفند بیشترین عامل دور بودن ویا نبودن چوپان یا سگ گله هست که دو عامل بازدارنده گرگ محسوب می شوند لازم به یادآوریست که الاغ هم بعنوان یک حیوان باهوش و حساس حتی زودتر از سگ وجود گرگ را تشخیص می دهد البته اگر الاغ ماده با کره خود باشد این حساسیت دوچندان می شود.
پیشگیری تعارض با گرگ
ترس وتنفر از گرگ در جوامع همیشه بیشتر از تعارض بوده وهمین باعث ساختن قصه ها وداستانهای خیالی توسط بعضی از انسانها میشود.در جوامع پیشرفته راه هایی برای دور نگه داشتن گرگ استفاده میکنند
اطلاع رسانی صحیح به مردم از رفتار وتعداد تقریبی گرگها وعادتهای آنها
از بین بردن عوامل جذب کننده. گرگها از فاصله دور بوی خون , لاشه های رهاشده اطراف روستاوحیوانات مریض را درک کرده بسرعت خود را به ان میرسانند لازمست اقدامات مناسب در این مورد انجام شود تا از جذب گرگ جلوگیری شود
سگ محافظ گله . سگها حیوانات با وفایی هستند ودر صورت آموزش صحیح میتوانند محافظان خوبی برای گله باشند البته تعداد سگ وعدم فریب خوردن توسط گرگها عامل تعین کننده میباشد. اگر سگی کنار گله باشد معمولا ابتدا یک گرگ به گله نزدیک میشود وسپس با فرار خودسگهارا بدنبال خود میکشد در همین هنگام گرگهای دیگر به گله حمله میکنند.وجود چوپان ودستور به سگها برای عدم تعقیب گرگ کارساز میباشد
ایجاد مانع وحصار. بدون شک گرگ قادر نیست از هر مانعی عبور کند
افزایش مراقبت در زیستگاه های پرخطر و زمانهای پر خطر. حمله گرگها مطمئنا همیشه نیست وزمانهای خاصی دارد که لازمست درآن زمان بیشترین مراقبت صورت گیرد
مدیریت ترکیب واندازه گله. تصور کنید یک گله هزارتایی با یک چوپان ویک سگ بسیار شکننده میباشد
نقش چوپان. بدون شک بزرگترین نقش حفاظتی را چوپان به عهده دارد چوپان خسته وخواب آلود ویا کودک بی تجربه نمیتواند نقش بازدارندگی داشته باشد
میش بند. بیشتر برای گله هایی که خود بخود حرکت کرده وشروع به چرا میکننداستفاده میشود.چوپان نخی به پای یکی از میشها بسته وسردیگر آنرا به پای خود میبندد در صورت رم کردن یا حرکت گله با خبر میشود
جلوگیری از پرورش سگهای دورگه که با گرگهاخویشاوند بوده وبه نوعی همراه گرگها میشوند.حتی خود خطرناکتراز گرگ هستند
استفاده از وسائل بازدارنده وترساننده
در چه صورت گرگ به انسان حمله میکند؟
اگر حیوان هار باشد ویا در جایی گرفتار باشد ویا زیستگاهش به شدت تخریب شده ونتواند شکار کند احتمال حمله به انسان بیشتر میشود.
طریقه برخورد با گرگ
گرگها حیواناتی قوی درنده وخطرناک در عین حال فرصت طلب هستند سعی کنید وارد قلمرو آنها نشوید اما اگر نا خواسته با گرگی برخورد کردید آماده باشید .به هیچ عنوان فرار نکنید چون این امر باعث تحریک حیوان می شود به چشمهایش خیره شوید واحساسی از قدرت را به او القاء کنید خود را بزرگ نشان دهید بیشترین حمله گرگها به کودکان وخانمها بوده است.اگر یک گرگ دیدید احتمال وجود گرگهای بیشتر وجود دارد آرام آرام عقب بروید اما به گرگ پشت نکنید بد ترین کار ممکن فرار است اگر دونده المپیک هم باشید ضعیف ترین گرگ از شما سریع تر است.به هیچ عنوان به گرگ غذا ندهید چون بشما نزدیکتر شده وجری تر میشود.با صدای بلند فریاد بزنید حواستا ن به پشت سرتان باشد شاید یک گله گرگ پشت سرتان باشد.آرامشتان را حفظ کنید.وحشت شما به گرگ اجازه حمله می دهد گرگها فوق العاده باهوشند.اگر مجبور به مبارزه شدید با هرچه در دسترس دارید ضربه های محکم وارد کنید و فریاد بزنید .اگر چند نفر هستید حواستان به کوچکترها باشد ونگذارید از شما جداشوند چون گرگها ذاتا کوچکترها را جدا کرده وبه آنها حمله می کنند.اگر گرگ از شما دور شد سریع خودرا به جای امنی برسانید داخل خودرو بالای درخت . بالای ساختمان میتواند شمارا نجات دهد.اگر اطراف شهر رفتید اجازه ندهید کودکانتان از شما دور شوند.راستی گرگها از دود وآتش می ترسند
منابع : راهنماییهای ارزشمند جناب مهندس سید جلال موسوی ریاست محترم محیط زیست شهرستان
کتاب راهنمای مدیریت تعارض انسان وگوشت خواران بزرگ در ایران به قلم محمد فرهادی نیا

                                       محمد رضا رضایی بافقی
                                     همیار افتخاری محیط زیست

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۹۴
برچسب ها:

You cannot copy content of this page