نقش امید در سلامت روان

دسته: عمومی
بدون دیدگاه
دوشنبه - 24 مهر 1402

نقش امید درسلامت روان

«حواسم باشه گاهی کوچکترین امید میتونه بزرگترین معجزه هاروایجادکنه»

امید به عنوان یکی از شاخص های توسعه اجتماعی و سلامت روان و از متغیرهای تاثیرگذار بر کیفیت زندگی و شادابی افراد است امید در واقع یک حالت روانی مثبت و برانگیزاننده انسان به کار و فعالیت است که می تواند به هنگام گرفتاری به فرد کمک کند همان گونه که فعالیت و موفقیت افراد در موقعیتهای دشوار و ظاهراً غیر ممکن موجب تقویت روحیه آنان میشود.

منشا هر پویایی و پیشرفتی در زندگی انسان امید است. و امید به آینده یکی از نیازهای اساسی انسان است چرا که انسان ناامید نمی تواند در راه تحقق اهداف فردی و اجتماعی گام بردارد. در مفهوم دیگری امید اجتماعی انتظار مثبت افراد از آینده و در نتیجه باور به وجود ظرفیتهای مطلوب پیشرفت در جامعه است که باور به نبود آن ناامیدی را به دنبال خواهد داشت که تا امیدی در جامعه نیز مشارکت و احساس مسئولیت پذیری اجتماعی را کاهش می دهد و زمینه آسیبهای اجتماعی را فراهم می کند.

برخی از تعاریف امید از دید پژوهشگران :

*امید یعنی نیرویی لازم برای زندگی پویا *امید بازتاب میزان رسیدن به نتایج *امیدواری حالت خاصی شبیه پیش بینی یک حالت

و موقعیت خوب و خوشحال کننده *امید یعنی هدف بخشیدن به زندگی از طریق معنویت بخشیدن به خود و پناهنده شدن به اصول محتوی وهدف معنادادن به زندگی *امید یعنی تجسم کردن روزهای خوب در آینده یا قبول داشتن تمامیت خود، زیستن به طور سالم و داشتن یک زندگی با مفهوم

مولفه های موثر بر امید :

۱/ نگاه مثبت به آینده ۲/ تلاش و پشتکار حمایت اجتماعی ادراک شده

۳/ ادراک واقع بینانه از تجربیات فردی و اجتماعی گذشته

۴/ موفقیت در جامعه ی کنونی ۵/ معناداری و هدفمندی در زندگی ۶/ باور به قانونمندی هستی ۷/ اصلاح یاور و نگاه مثبت به خداوند ۸ /تمایل به پویایی و ضروری دیدن آن ۹/ مثبت دیدن، خوش بینی و امیدواری ۱۰ / تاب آوری ۱۱/ احساس مفید بودن ۱۲ /کسب جایگاه اجتماعی ۱۳/ مقابله با مشکلات و حل آنها ۱۴/ موفقیت علمی ۱۵/ رسیدن به اهداف ۱۶/ آینده شغلی

بنابراین امید به آینده از یک سو زمینه ساز سلامت روان افراد است و از سویی دیگر ،افرادی که از سلامت روان برخوردارند نسبت به آینده خوشبین تر می باشند. در نتیجه ،بهداشت روان دانش و هنری است که به افراد کمک میکند تا با ایجاد نگرش مثبت عوامل تهدید کننده سلامت روانی را شناسایی کرده تا از امید به آینده بیشتری برخوردار باشد و در نهایت فرد امیدوار و با نشاط در انجام مسئولیتهای اجتماعی خود بهتر عمل کند.

تهیه وتنظیم:مرکزبهداشت شهرستان بافق


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۰۰
برچسب ها:

You cannot copy content of this page