قیمت امروز خودرو۱۳۹۲/۳/۵

دسته: اخبار ایران
بدون دیدگاه
یکشنبه - 5 خرداد 1392

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

 

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرومشخصات خودروکارخانه تولید کننده
۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰وانت باردوایران خودرو
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰(cop) وانت باردو .سپر جدید
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰وانت باردو دوگانه سوز
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰پژو روآ سال سفارشی
۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشیمشخصات خودرو
۲۳٫۶۲۰٫۰۰۰۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰SE سمند
SE سمند پایه گازسوز
۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ دوگانه سوز با ایربگ LX سمند
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰LX سمند
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰LX سمند یورو ۴
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ELX سمند سورن
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰     با تریم بژ ELX سمند سورن
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰     با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورنمشخصات خودرو
۲۶٫۲۸۰٫۰۰۰۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰  بدون مالتی پلکس EF۷ سمندمشخصات خودرو
۲۶٫۵۳۰٫۰۰۰EF۷ سمند مالتی پلکس
۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰EF۷. سمند مالتی پلکس با داشبورد جدید
۲۷٫۴۴۰٫۰۰۰۲۷٫۲۰۰٫۰۰۰EF۷ سمند پایه گازسوز
۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰EF۷. سمند پایه گازسوز یورو ۴
سمند سریرمشخصات خودرو
۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰۲۴٫۴۰۰٫۰۰۰GLX ۴۰۵ پژو
GLX ۴۰۵ . TU۵ پژو
GLX ۴۰۵ . XUM پژو
۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰۴۰۵ SLX پژو
۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰۴۰۵ SLX / TU۵ پژومشخصات خودرو
۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
پژو پارس معمولی
۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
پژو پارس سال / دوگانه سوز
۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰پژو پارس سالمشخصات خودرو
پژو پارس سال سفارشی
۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰LX TU۵ پژو پارس
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ELX پژو پارسمشخصات خودرو
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ELX پژو پارس آپشن جدید
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰TU۵ پژو پارس سال / اتوماتیکمشخصات خودرو
EF۷ پژو پارس سال / موتور
EF۷ پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۳۲٫۳۰۰٫۰۰۰۲ پژو ۲۰۶ . تیپمشخصات خودرو
۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰۵ پژو ۲۰۶ . تیپمشخصات خودرو
۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰۶ پژو ۲۰۶ . تیپمشخصات خودرو
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰V۲۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپمشخصات خودرو
V۱۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰V۹ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپمشخصات خودرو
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰V۸ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپمشخصات خودرو
V۶ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V۴ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰V۲ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپمشخصات خودرو
V۱ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰پژو ۲۰۷ اتوماتیکمشخصات خودرو
۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰پژو ۲۰۷  دنده ایمشخصات خودرو
۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶ رانامشخصات خودرو
رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰E۱ تندرمشخصات خودرو
E۱ تندر اتوماتیک
E۱ تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰E۲ تندرمشخصات خودرو
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰E۲ تندر دوگانه سوز / تیپ
E۲ تندر اتوماتیک
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰پژو ۴۰۷ فول آپشنمشخصات خودرو
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵مشخصات خودرو
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸مشخصات خودرو
۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰سوزوکی کیزاشی اتومات فولمشخصات خودرو
۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰۱۳۲ EX .پرایدمشخصات خودروسایپا
۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰۱۳۲ LE .پراید
۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰۱۳۲ SX .پراید
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰   گازسوز SL ۱۳۲ .پراید
۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰۱۳۲ SL .پراید
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰۱۴۱ EX .پرایدمشخصات خودرو
۱۴۱ LE.پراید
۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰۱۴۱ SX.پراید
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰۱۴۱ SL.پراید
۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰۱۱۱ EX .پرایدمشخصات خودرو
۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰۱۱۱ LE .پراید
۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰۱۱۱ SX .پراید
۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰۱۱۱ SL .پراید
۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار
۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰۱۳۱ SL .پراید گازسوز
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز
۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰۱۳۱ SL .پرایدمشخصات خودرو
۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰۱۳۱ SX .پراید
۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰۱۳۱ LE .پراید
۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰۱۳۱ EX .پراید
SL تیبا
EX تیبا
LX تیبا
۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰SX تیبا فولمشخصات خودرو
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ریو / آپشن دار
ریو اتوماتیک
۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰وانت شوکا
۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰وانت شوکا دوگانه سوز
۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹مشخصات خودرو
۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۱ جدید C۵مشخصات خودرو
۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰مورانو ۲۰۱۲مشخصات خودروپارس خودرو
۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰HIGH نیسان تینا / فولمشخصات خودرو
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰MID / نیسان تینا
۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰  HIGH نیسان قشقاییمشخصات خودرو
     MID نیسان قشقایی
سرانزا
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ
۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فولمشخصات خودرو
۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید
توقف تولیدمگان ۲۰۰۰ دنده ای
توقف تولید۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / فولمشخصات خودرو
توقف تولیدمگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰تندر ۹۰ . دوگانه سوز E۲
۳۳.۰۰۰.۰۰۰تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E۲مشخصات خودرو
۳۱.۰۰۰.۰۰۰تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E۲مشخصات خودرو
۳۰.۰۰۰.۰۰۰تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E۲
۳۶.۵۰۰.۰۰۰پارس تندر . اتاق جدید
پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E۱
۲۷.۵۰۰.۰۰۰تندر ۹۰ . یورو ۴ E۱مشخصات خودرو
۸۱.۰۰۰.۰۰۰هیوندای آوانته اتوماتیکمشخصات خودروکرمان خودرو
۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰هیوندای آوانته معمولیمشخصات خودرو
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰
لیفان ۵۲۰ آی
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰لیفان ۶۲۰مشخصات خودرو
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰مشخصات خودرو
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰جک توجوی هاچ بکمشخصات خودرو
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰جک توجوی صندوقدارمشخصات خودرو
J۵ جی ای سیمشخصات خودرو
۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰X۶۰مشخصات خودرو
۱۷.۱۰۰.۰۰۰لوبومشخصات خودرو
۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دارگروه بهمن
۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دارمشخصات خودرو
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بکمشخصات خودرو
۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی
توقف فروش۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹مشخصات خودرو
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰مزدا ۲ فولمشخصات خودرو
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰وانت مزدا تک کابین
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰وانت مزدا ۲ کابین
۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
به زودی اتوماتیک /B۵۰مشخصات خودرو
 FAW ون
۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰مینی بوس ایسوزو مدل سحر
FVR کامیون ۱۸ تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW ۴۲۰ کشنده دو محور
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰وانت کاپرا تک کابین
۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰MVM ۱۱۰ /سه سیلندرمشخصات خودرومدیران خودرو
۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰MVM ۱۱۰/ چهار سیلندرمشخصات خودرو
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰MVM ۱۱۰/ چهارسیلندر اتوماتیکمشخصات خودرو
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰آپشن دار / MVM ۵۳۰
۳۸.۰۰۰.۰۰۰۳۷.۰۰۰.۰۰۰ MVM ۵۳۰مشخصات خودرو
۳۸.۰۰۰.۰۰۰هاچ بک / MVM ۳۱۵مشخصات خودرو
۳۹.۰۰۰.۰۰۰صندوقدار / MVM ۳۱۵
چری ویانا
۶۰٫۵۰۰٫۰۰۰۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰X۳۳ _ تیگومشخصات خودرو
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولیمشخصات خودروراین
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولیمشخصات خودرو
۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیکمشخصات خودرو
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیکمشخصات خودرو
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰گریت وال – وینگل
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹زاگرس خودرو
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹مشخصات خودرو
پروتون ویرا
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰پاژن پیکاپ / صندلی موسوییمرتب خودرو
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
مشخصات خودرو
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت نمایندگی

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرومشخصات خودروکارخانه تولید کننده
آسان موتور۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰Hyundai
۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰سوناتا.۲۰۱۲٫فول ترین آپشن
۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشنمشخصات خودرو
۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ
۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفرهمشخصات خودرو
۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره
۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفرمشخصات خودرو
۱۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰آزرا ۲۰۱۱  / صفرمشخصات خودرو
۲۱۶٫۷۲۸٫۰۰۰۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجورمشخصات خودرو
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰آزرا جدید/ دو ایربگ/ گرنجور
۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰جنسیس ۲۰۱۱مشخصات خودرو
۲۹۶٫۳۴۱٫۰۰۰۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدیدمشخصات خودرو
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰جنسیس کوپهمشخصات خودرو
۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳مشخصات خودرو
۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹مشخصات خودرو
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰i۳۰ هیوندایمشخصات خودرو
۹۳٫۴۲۵٫۰۰۰۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰  جدید i۲۰ هیوندایمشخصات خودرو
تک ایربگ I۲۰ هیوندای
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰
۱۷۲٫۵۰۰٫۰۰۰۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰    فول ۱۰ ایربگ. ( IX۳۵ ) ۲۰۱۳. توسانمشخصات خودرو
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ فول ۲ ایربگ. ( IX۳۵ ) ۲۰۱۳. توسان
۲۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰  فول کامل. ( IX۵۵ ) ۲۰۱۳.وراکروزمشخصات خودرو
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲مشخصات خودرو
۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰( IX۴۵ ) سانتافه . فول کامل. پانارومامشخصات خودرو
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰H۱ ون هفت نفره
ایرتویاVXR.V۸ لندکروزToyota
GXR.V۶ لندکروز
۳۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰۳۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلندمشخصات خودرو
GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰۲۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰اف جی کروز . ۲۰۱۳مشخصات خودرو
۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰فورچونر / وی ایکس / اتاق جدیدمشخصات خودرو
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰راو ۴ . سفارشیمشخصات خودرو
۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ
۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ
پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول
پرادو .جی ایکس ۴ در آنرودمشخصات خودرو
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰پرادو .وی ایکس ۲ در
پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ
۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول
۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود
۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰هایلوکس دوکابین بلندمشخصات خودرو
هایلوکس دوکابین کوتاه
۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰آریون ۲۰۱۱مشخصات خودرو
۲۰۰٫۸۰۰٫۰۰۰۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳مشخصات خودرو
۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳مشخصات خودرو
۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲
۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX کمری فول ۲۰۱۲
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GL کمری ۲۰۱۲
۱۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰GL . ۲۰۱۳ کمری اتاق جدید
۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰GLX . ۲۰۱۳ کمری اتاق جدیدمشخصات خودرو
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰SE . ۲۰۱۳ کمری اتاق جدید
( یاریس هاچ بک ( اتاق جدیدمشخصات خودرو
یاریس صندوق دارمشخصات خودرو
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا
۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰XLI کرولامشخصات خودرو
ون پریوی
ون هایس
۲۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تیپ ۸ / V۸ موهاویKia Motors
 V۶ موهاویمشخصات خودرو
۱۹۵٫۵۸۴٫۰۰۰۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کاملمشخصات خودرو
وارداتی۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰کادنزا . ۲ ایربگ
۲۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگمشخصات خودرو
وارداتی۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ
اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰
۱۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن ۲٫۰
۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰اسپورتیج جدید/  ۲ ایربگ ۲٫۴
۱۵۱٫۱۰۰٫۰۰۰۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰اسپورتیج جدید/  ۱۰ ایربگ ۲٫۴مشخصات خودرو
اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰مشخصات خودرو
اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰مشخصات خودرو
۱۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگمشخصات خودرو
وارداتی۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳
۱۰۱٫۴۰۰٫۰۰۰۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰سراتو کوپه ۱۶۰۰
۱۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰سراتو کوپه ۲۰۰۰مشخصات خودرو
۶۹٫۱۰۰٫۰۰۰۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰پیکانتومشخصات خودرو
۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰کارنز
۹۶٫۶۰۰٫۰۰۰۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰سراتو  ۱۶۰۰ سی سی فول
۱۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰سراتو  ۲۰۰۰ سی سی فولمشخصات خودرو
پرشیا خودرو۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۵۲۰B.M.W
۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰۵۲۳
۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰۵۲۸
۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰۳۲۸
۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰NEW ۳۲۰
کروک ۳۲۰
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰کروک ۳۳۵
۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰۶۳۰٫ Cabriolet
۶۴۰ . Coupe
۷۵۰ LI
۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰Z۴ ۲۰I
۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰Z۴ ۲۳I
۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰Z۴ ۲۸I
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰Z۴ ۳۰I
۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰Z۴ ۳۵I
M۶ AC SCHNITZER
X۱ – ۱.۸
۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰X۱ – ۲.۰
۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰X۱ – ۲.۸
۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰X۳ – ۳.۵
۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰X۳ – ۲.۸مشخصات خودرو
۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰X۳ – ۲.۰
۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰X۶ – ۵ L
X۶ – ۵ L .Human
۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰X۶ – ۳.۵ Lمشخصات خودرو
ستاره ایران۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگMercedes-Benz
۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰بنز سی ۲۰۰ – مانیتور کوچک
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰بنز سی ۳۰۰
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰بنز سی ۳۵۰
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰B۱۸۰
۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ای ۲۰۰
۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ای ۳۰۰
۴۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ای ۳۵۰
۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ای ۳۵۰ کروک
۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ای ۳۵۰ . سری کوپه
۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰اس ۳۵۰
۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳مشخصات خودرو
اس ۵۵۰
۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰GLK . AMG . ۳۵۰
۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰اس ال کی ۳۵۰
۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰اس ال ۵۰۰
۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰اس ال ۳۵۰
۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰سی ال اس ۳۵۰
۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰سی ال ۵۰۰
۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰سی ال ۶۰۰
۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰سی ال اس ۵۰۰
۷۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰سی ال اس ۵۵۰
معین موتور۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰Cayman SPorsche
۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰Boxster Sمشخصات خودرو
۹۱۱مشخصات خودرو
۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰۹۱۱ New
۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰کایان ۶ سیلندر
۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰کایان ۸ سیلندر توربو
۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰کایان ۸ سیلندرمشخصات خودرو
۱٫۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو
۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰پانامرا ۸ سیلندرمشخصات خودرو
۶۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰پانامرا . ۶ سیلندر
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰آر ایکس ۳۵۰ / فولمشخصات خودروLexus
۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پانارومامشخصات خودرو
ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳مشخصات خودرو
۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳
۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ای اس ۳۵۰ / فولمشخصات خودرو
۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳مشخصات خودرو
جی اس ۴۶۰مشخصات خودرو
SC ۴۳۰ COUPE
۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰CT۲۰۰H / HYBRiD
۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ال اس ۴۶۰ – لانگ
۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ال اس ۴۶۰ – اتومنمشخصات خودرو
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰آی اس ۳۰۰ / فول کاملمشخصات خودرو
۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰آی اس ۳۰۰ / کروک
۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ام جی ۶ / فول جی تیMG Motor
۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ام جی ۶ / فول مگنت
۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ام جی ۶مشخصات خودرو
۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰ام جی ۳۵۰مشخصات خودرو
۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ام جی ۵۵۰مشخصات خودرو
رامک خودروموجود نمی باشدCW۷۰۰/چیرمنSsangYong
۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰ون رودیوس
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰کایرونمشخصات خودرو
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰اکتیونمشخصات خودرو
۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰رکستون جدیدمشخصات خودرو
۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰لتیتود فول آپشنمشخصات خودروRenault
Privilege لتیتود
لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک
(۴CONTROL) لاگونا کوپه
اسکالا
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ کولیوس/ اتاق جدیدمشخصات خودرو
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲مشخصات خودرو
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰E۲ فلوئنس
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰E۴ فلوئنسمشخصات خودرو
۵۶٫۹۱۰٫۰۰۰۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۳ . EC۷مشخصات خودروGEELY
۵۶.۹۱۰.۰۰۰۶۴.۰۰۰.۰۰۰ هاچ بک . ۲۰۱۳ EC۷-RVمشخصات خودرو
 SC۷
آلفا موتور۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰آلفارومئو / جولیتا . فولمشخصات خودروAlfa Romeo
۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول
۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰آلفارومئو / میتو . فولمشخصات خودرو
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰آلفارومئو / میتو . نیمه فول
۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰  فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورتهمشخصات خودروMaserati
۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰مازراتی . کواتروپورتهمشخصات خودرو
۹۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰مازراتی . گرن کابریو
۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰مازراتی . گرن کابریو اس
۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰مازراتی . گرن توریسمو
۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰مازراتی . گرن توریسمو اسمشخصات خودرو
۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰S مینی کوپرOther Cars
۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰هوندا سیویک ۲۰۱۳
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ون اویکو
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ASX میتسوبیشیمشخصات خودرو
۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰C۷۰ کروکVOLVO
۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰C۳۰ کروک
۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰C۷۰
۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰C۳۰

 


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰۰
برچسب ها:

You cannot copy content of this page