دیدگاه ها
عباس ابراهیمی خوسفی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه 3 آگوست 2013 - 4:18 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

اگر همینطوری که برای روزقدس بیسج می شدیم برای گرفتن حق بافق بیسج می شدیم هرگز کسی شهامت نمی کرد روستاها و معادن ما را بگیرد

شهید این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه 3 آگوست 2013 - 8:06 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

ورزشکاران زورخانه ای بافق همراه بامردم همیشه درصحنه بافق در راهپیمایی روز قدس بافق شرکت نمودند