مارهای بافق(قسمت دوم)

دسته: محیط زیست، منابع طبیعی، گردشگری , مقالات
یک دیدگاه
یکشنبه - 13 مرداد 1392

مارهاي بافق(قسمت دوم)

قبل از ادامه بحث دوست دارم  يك مطلبي را متذكر شوم.هركجاي ايران اگرماري داراي قدي كوتاه.مردمك چشم بيظي.بين چشم وبيني داراي حفره.داراي دندان نيش.وتنبل ديديد حتما آن مار سمي است. اما اگر اين نشانه ها را نداشت شايد سمي نباشدبطور كلي نميتوان درمورد سمي نبودن يك مارازنشانه هاي خاصي نام برد

گرزه مارصيدشده در كوه بافق

 گرزه مار: (افعي خاتوني-افعي گل گز-افعي داوودي- -افعي سليماني- افعي سياه)

پراكندگي: اطراف آريز- بيش در- كوه بافق

مشخصات :   گردن كاملا مشخص ، سر مثلثي شكل با پولكهاي ريز ، مردمك چشم عمودي ، پوزه گرد .رنگ بدن متفاوت و بيشتر به رنگ خاكستري روشن يا تيره يا نقره اي متمايل به سياه ، ساده و يكنواخت يا با خالهاي متفاوت ، خالها گاهي به شكل دايره‌هاي ناقص يا كامل متمايل به قرمز آجري يا زرد زيتوني همراه با خالهاي كوچك تيره ،‌داراي خط پهن قهوه اي تيره در دو طرف گردن و به سمت قسمت خلفي چشم ممتد ، سطح پشتي بعضي نمونه‌ها به رنگ قهوه اي روشن يا خاكستري با خطوط قهوه اي تيره و لكه‌هاي قرمز آجري ، امتداد اين نقوش از ناحيه گردن تا انتهاي دم ، سطح شكمي سفيد يا زرد روشن و گاهي با خالهاي سياه و سفيد. داراي حفره بين بيني وچشم.اين مار بزرگترين افعي ايران است. بطور ناگهاني حمله ميكند  با توجه به بزرگي جثه درصورتي كه نيش بزند مقدار زيادي سم به بدن تزريق ميكند وباعت عوارض ناگواري ميشود. زود حمله نميكند ولي در صورت تحريك شدن دليلي براي عدم حمله ندارد.تاكنون گزارشي در مورد گزش اين ماردربافق نشده است و در مناطق شهري ديده نشده است.