از ویژگی های منحصر به فردی که در کشور ما وجود دارد این است که وقتی دولتی تغییر می کند و سکان هدایت جامعه  به دولت جدید سپرده می شود˛ پاییزی برگ ریز در پست ها و مناصب سیاسی و اداری رخ می دهدومدیران همانند برگ خزان از درخت قدرت فرو می افتند .
با تغییر دولت ˛ گمانه زنی ها در مورد تغییر استانداران استانها˛ امری رایج  و مرسوم است؛ گویا دولت ها ناگزیرند که دست به این تغییرات بزنند و افرادی همفکر با روش و منش خود را بر مسند قدرت بنشانندو استاندارهایی را برگزینند که با استانداردهای آن ها هم خوانی و مطابقت داشته باشند.
مردم بافق همواره از مسئولان استان گله مند بودند و بعید به نظر می رسدتا الان هیچ خاطره خوشی از مسئولان استان به یاد داشته باشند و همواره این تصور در ذهن آن ها –چه درست و چه نادرست- وجودداشته است که مسئولان استان در حق آن ها جفا ها کرده اند و با نگاه تحقیر آمیز به آن ها نگریسته اند .
بعید به نظر می رسد مردمی که در اردیبهشت 90 مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، خاطره خوشی از استاندار فعلی در حافظه تاریخی خود داشته باشند و از تغییر وی احساس ناراحتی کنند چون آن ها از دوسال پیش خواستار این تغییر بودند و با شعارهایی که  ستون های مسجد جامع را به لرزه در آورده بود؛ این خواسته را فریاد می زدند.
 مردمی که بیشترین رای را در سبد دولت عدالت محور ریخته بودند˛تصور می کردند با تظلم خواهی نزد دولتمردان وقت و نشان دادن زخم های خود˛ خواسته های آن ها عملی می شود وحداقل استاندار عوض می شود اما عملا هیچ اتفاقی نیفتادوﺁبی از ﺁب تکان نخورد حتی  دریغ از یک عذرخواهی خشک وخالی!!!!
 دیری نپایید که دست  سرنوشت با اراده مردم، بازی دیگری را در عالم سیاست ورزی به نمایش گذاشت  وتمام  طرح ها ونقشه ها را برهم ریخت و خواب   عده ای ازقدرتمندان را ﺁشفته ساخت و بانگ رحیل از مناصب قدرت را برای ﺁن ها نواخت و یکی از خواسته های مردم بافق را به حقیقت نزدیک تر ساخت.
 از دید مردم ، استاندار اِستاندارد فردی است که نگاهی فرا منطقه ای به مسائل استان داشته باشد و فقط شهر و زادگاه خود را در اولویت قرار ندهد و توزیع عادلانه امکانات  را سرلوحه کار خود قرار دهد وبا دیدی متفاوت تراز اسلاف خودبه مسائل بنگرد و مردم بافق را مهم تر از یوز پلنگ ها بداند و معادن غصب شده بافق را به صاحبان اصلی ﺁن ها برگرداند.
 هرچند که باید اذعان داشت تلاش و درایت مسئولان شهر هم می تواند در رفع این نگاه تبعیض آمیز نقش بسزایی داشته باشدومردم و مسئولان شهر باید خودرا باور کنند و میخ خود را محکم تر از قبل در استانداری بکوبند تا دیگر حقی از آن ها حتی به اندازه یک دانه ارزن هم˛ تضییع نشود.
دکتر حسین ارجمند