دیدگاه ها
بهنام این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه 8 سپتامبر 2013 - 9:29 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

تعاونیهای دیگری هم از بافق شایستگی حضور در این نمایشگاه را داشتند ولی بدلیل کمبود فضا این امر محقق نشد

امیر این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه 8 سپتامبر 2013 - 10:08 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

از اقای مرشدزاده و شاهپورزاده بدلیل اینکه نام بافق را در نمایشکاه های سرار کشور زنده کرده اند سپاسگذاریم