با دعوت هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بافق، مجمع عمومی (نوبت دوم) این شرکت با حضور اعضاء تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی واحد بافق؛ در این جلسه که در تالار آفرینش دانشگاه برگزار شد، پس از ارائه گزارش عملکرد مالی شرکت در سال 91 و اعلام برنامه های آینده شرکت تعاونی و نظرخواهی از سهامدارن در اموری که مطابق اساسنامه حق تصمیم گیری به آنان واگذار شده است، مجمع عمومی، هیات رئیسه سنی جلسه را انتخاب نمود.
 پس از آن با برگزاری انتخابات، پنج نفر از اعضاء به عنوان هیات مدیره تعاونی برای مدت دو سال و سه نفر به عنوان بازرس شرکت برای یکسال، انتخاب شدند.
اسامی هیات مدیره منتخب

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

محمد نارگانی

2

محمد حسین جعفری

3

محمد علی پورفلاح

4

محمد علی قاسم زاده

5

کاظم تفکری

علی البدل

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

حسن فتوحی

2

احمد عباسی

اسامی بازرسین منتخب

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

کاظم پوراکبری

2

زهرا خواجه بافقی

3

محمد رضا مولودی

علی البدل

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

ام البنین زمانی