به گزارش خبرنگار «بافق فردا» به ازنقل شاهدان عینی، ساعت 6 صبح شنبه این هفته به علت نبود وسیله نقلیه (اتوبوس) تعداد زیادی از مسافران عزیمتی به یزد حدود یک ساعت سرگردان شدند.
طبق خبرهای رسیده تعداد زیادی از اتوبوس هایی که در مسیر یزد به بافق و بالعکس مسافر جابه جا می کردند برای بردن مسافر به مشهد مقدس عزیمت کردند که به خاطر ناهماهنگی بین گاراژ عامری و رانندگان اتوبوس مسیر یزد- بافق برای چندین بار باعث شدمسافران زیادی سرگردان شوند.
از نکات قابل توجه اینکه فرماندار و معاون فرماندار شهرستان بافق ساعت 7صبح جهت بررسی موضوع در محل حاضر شدند.
شایان ذکر است؛ اتوبوسهای فرسوده ناوگان حمل ونقل جاده ای مسیر یزد – بافق، عدم امکانات مناسب یک گاراژ استاندارد، نبود دوربین های امنیتی جهت جلو گیری از سرقت و…، از مشکلات عمده این گاراژ مسافربری می باشد.