دیدگاه ها
مجتبی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه 13 اکتبر 2013 - 7:26 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

ظاهرا” نوحه خوان با لباس و تیپ سفید در حال نوحه سرائی است و بیشتر شبیه به مراسم مولودخوانی است , محمرم امسال حتما” این تیپ در بین بعضی ها مد خواهد شد .