از جمله وظایف اصلی قوه قضائیه دادرسی ،پیشگیری از جرم ،احیای حقوق عامه ،نظارت بر حسن اجرای قوانین می باشد

دسته: عمومی
یک دیدگاه
چهارشنبه - 4 جولای 2012


 
 علي آخوندي رئیس دادگستری بافق در شرح گزارش عملکرد این نهاد به خبرنگار بافق فردا گفت:دادرسی شامل رسیدگی شکایات وتظلمات مردم وحل وفصل دعاوی ورفع خصومات می باشد که دراین راستا به حمدا… دادگستری شهرستان بافق ازتیرماه سال 1390 لغایت 31/3/1391 تعداد 3164 فقره پرونده وارده داشته است که از این تعداد پرونده وارده تعداد 1110 فقره حقوقی و2054 فقره کیفری که از پرونده های کیفری تعداد 868 فقره منجربه صدور کیفر خواست وبه شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی وتعداد 276 فقره آن مربوط به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که منجر به صدور کیفر خواست وبه دادگاه انقلاب ارسال شده است که به حمد ا… باتلاش قضات وکارمندان عزیز از تعداد پرونده های فوق تاتاریخ 31/3/1391 دادسرا 1940فقره مختومه وموجودی 266فقره دادگاه عمومی جزایی 991 فقره  مختومه وموجوی 123 فقره ودادگاه عمومی حقوقی  1104 فقره مختومه وموجودی 197فقره ودادگاه انقلاب 236فقره مختومه وموجودی  25فقره می باشد که حکایت از تلاش شبانه روزی عزیزان دارد که شاهد افزایش مختومه پرونده ها نسبت به سال مشابه قبل در کلیه قسمت ها اعم از دادسرا ودادگاه می باشیم ودر جرایم باتوجه به تعداد پرونده هایی که منجربه صدور کیفر خواست شده است 2درصد کاهش ولی نسبت به ورودی پرونده ها 6درصد افزایش وارده داشته ایم وتعداد 2849 فقره پرونده وارده شوراهای حل اختلاف شهرستان بافق شامل پرونده های حقوقی وکیفری می باشد  که تعداد 2840 فقره آن مختومه وموجودی تاتاریخ 31/3/1391 ، 240 فقره می باشد ولیکن لازم به توضیح می باشد که تعداد کثیری ازاین پرونده های وارده به شورای حل اختلاف همان پرونده های دادگاه می باشد که جهت صلح وسازش به مجتمع شوراها که شامل سه حوزه می باشد (حوزه 1 و2 و3) ارسال شده است وباتلاش اعضاء محترم شوراهای حل اختلاف شاهد افزایش آمار مختومه نسبت به سال مشابه که تعداد 2840 فقره مختومه وموجودی 240 فقره  وتعداد 398 فقره پرونده باتلاش اعضاء محترم شوراهای حل اختلاف منجربه صلح وسازش شده است که جای تقدیر وتشکر از اعضای محترم می باشد واز لحاظ کیفیت آراء به حمدا… باتلاش قضات محترم ولطف وعنایت خداوند متعال بیش از 90درصد آراء صادره از دادگستری شهرستان بافق در مراجع عالی (دادگاه تجدید نظر ودیوان عالی کشور ودادستان کل کشور) تائید گردیده است وباتوجه به آمار ارائه شده بیشترین جرایم از لحاظ کثرت به ترتیب؛ 1-ایراد ضرب وجرح عمدی 2-ایراد صدمه بدنی غیر عمدی دراثر تصادف3-سرقت و پرونده های حقوقی به ترتیب؛ 1-درخواست حکم رشد 2-مطالبه وجه 3 -مطالبه مهریه می باشد .
وی ادامه داد :از وظایف دیگر قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم می باشد که دراین راستا معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه ومراکز استانها تاسیس وراه اندازی شده که وظیفه این معاونت در سطح کشور شناسایی جرایم پرخطر وآسیب های اجتماعی وارائه راهکار جهت پیشگیری وکاهش ودرمان آن می باشد که باتوجه به اینکه پیشگیری از وقوع جرم نیاز به همکاری تمام دستگاههای اجرایی دارد به حمدا… بادرایت ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت ا… آملی لاریجانی این معاونت در قوه قضائیه تاسیس شده است ودراین راستا کارگروههایی در کلیه شهرستانها تشکیل که در شهرستان بافق نیز این کارگروه دردوروز به صورت فشرده در فرمانداری شهرستان بافق بااکثریت اعضاء تشکیل واعضاء محترم این کارگروهها عبارتند از قضات دادگستری (رئیس دادگستری ،دادستان) فرماندار ،فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج ،فرماندهی  انتظامی وروسای ادارات اطلاعات ،ثبت اسناد واملاک وآموزش وپرورش وپزشکی قانونی ،تبلیغات اسلامی ،فرهنگ وارشاد ،بهزیستی ،شهرداری ودر مجموع کلیه مراجعی که به نوعی با بزهکاران وآسیب های اجتماعی دست وپنجه نرم می کنند ومرجع رفع معظلات وآسیب های اجتماعی می باشند تشکیل می گردد ودراین کار گروه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی بافق بزهی که  باتصویب اکثریت اعضاء تصمیم به بررسی آن گرفته شد بزه ایراد ضرب وجرح عمدی می باشد ودراین کارگروه هر شهرستانی یک بزه جهت بررسی در نظر می گیرد تااز تجربیات کلیه شهرستانها نسبت به کلیه جرایم وآسیب ها استفاده شود ودراین راستا اقدامات جامع دیگری نیز به عمل آمده است که در آینده ای نه چندان دور گزارش جامعی از آن جهت درج در مطبوعات اعلام می گردد .
آخوندی افزود:درراستای توسعه فرهنگ حقوقی قضایی نیز بااراه اندازی واحد ارشاد ومعاضدت قضایی وکلاء ومشاورین حقوقی به صورت مجانی ودرساعات اداری در محل دادگستری به مراجعین محترم به نحو شایسته ارائه خدمات می نمایند ضمنا دفتر حمایت حقوقی وقضایی از ایثارگران نیز دردادگستری مشغول به انجام وظیفه می باشند که میانگین مراجعین به این دوواحد ماهانه قریب به صد نفر می باشد که جای تشکر ازاین عزیزان است وتوصیه بنده به شهروندان عزیز این می باشد که قبل از هرگونه تنظیم قراردادی واعمال حقوقی باکارشناسان مربوطه (وکلاءومشاورین حقوقی) مشورت وسپس مبادرت به انعقاد عقود نمایند تابعدا مواجه با مشکلاتی نشوند وماشاهد ابراز ناراحتی آنها وافزایش وارده به محاکم نباشیم.
رئیس دادگستری بافق اضافه کرد:در خصوص نظارت بر حسن اجرای قوانین در طول سال به کرات از کلیه مراجع انتظامی توسط بنده ودادستان محترم بازدید وچنانچه ایراد وابهامی درراستای اجرای قوانین باشد به نحو شایسته ارائه طریق وارشاد به عمل می آید.
رئیس دادگستری بافق درادامه بیان کرد:دادگستری در برخورد با مخلین نظم وامنیت وآسایش وآرامش مردم ومفاسد اقتصادی عزم جدی با قاطعیت تمام دارد ودرراستای برخورد با مفاسد اقتصادی صرفا براساس دستورات الهی وقانون وسیاست های مقام معظم رهبری (حفظه ا… تعالی )عمل می کند واز جوسازی ها هراسی ندارد که به حمدا… ملت شریف وبزرگوار ایران شاهد برخوردجدی وباقاطعیت تمام دستگاه قضایی در خصوص مفاسد اقتصادی ومخلین نظم وآسایش مردم بوده وخواهند بود.
وی درانتها بیان نمود: از مردم عزیز وشریف وشهید پرور شهرستان بافق درخواست دارم اولا باتوجه به اینکه فرزندان در ایام تعطیلاتشان به سر می برند اوقات فراغت فرزندان خودرابه نحو شایسته مدیریت ونظارت کامل برروی فرزندان ودوستان آنها داشته تا خدای ناکرده دردام شیادان وبد خواهان ملت بزرگوار ایران وجوانان عزیز نیفتند چراکه خیلی از جرایم ارتکابی توسط جوانان ناشی از عدم نظارت والدین ودوستان ناباب می باشد ثانیا: قبل از هرگونه اقدام حقوقی وتنظیم عقود وقراردادها با کارشناسان مربوطه (وکلاءومشاورین حقوقی ) مشورت وسپس اقدام فرمایند وضمنا واحد ارشاد ومعاضدت قضایی ودفتر حمایت حقوقی  وقضایی  ایثارگران دردادگستری مجانا ارائه خدمت می نمایند
 ثالثا :والدین حتی الامکان از ازدواج های بدی وبستانی خودداری نمایند چراکه تعدادی از پرونده های طلاق ناشی از همین ازدواج بدی وبستانی می باشد چراکه اگر خدایی ناکرده یکی از زوجین مشکلی به وجود آورد ازدواج دیگر بدون هرگونه مشکلی بلحاظ دخالت های بستگان ووالدین ودیگر عوامل متلاشی می گردد وتوصیه می گردد قبل از ازدواج شناخت کامل نسبت به زوجین داشته ودرامر خیر ازدواج عجله وبدون اینکه هیچگونه تحقیقی به عمل آورده باشند اقدام نفرمایند وحتی الامکان قبل از ازدواج به واحد مشاوره مراجعه فرمایند .
رابعا :از والدین در خواست می شود باتوجه به اینکه بسترها جهت ترک اعتیاد جوانان فراهم می باشد چنانچه فرزندان و يااز بستگان خود که مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر می باشند جهت درمان به بهزیستی شهرستان معرفی تا از موقعیت فراهم شده وحسب مورد به صورت مجانی باخدمات وکمک دولت نسبت به ترک اعتیاد اقدام فرمایند وهمچنین لازم به ذکر است که چنانچه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وموسسات وسازمانها وشرکتهای وابسته به دولت مرتکب بزه نگهداری حداقل یک سانتی گرم (یک گرم شامل صد سانتی گرم می باشد)از مواد مخدر شامل بنگ،چرس،گراس،تریاک،شیره،سوخته ویاتفاله تریاک گردند علاوه بر جریمه وشلاق وحبس حسب مورد باتوجه به میزان آن برای بار اول شش ماه انفصال و برای باردوم یک سال وبرای بارسوم انفصال دایم از خدمات دولتی (ماده 7قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 1376 واصلاحی 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام )واگر مرتکب بزه نگهداری یک سانتی گرم هروئین ،مرفین،کوکائین ،شیشه (مت آمفتامین) ودیگر مواد صنعتی وروان گردان گردند علاوه بر جزای نقدی وحبس وشلاق،انفصال دایم از خدمات دولتی می باشد(تبصره 2ماده 8قانون مرقوم ).

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰۸
برچسب ها:
دیدگاه ها
در پناه حق [email protected] این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 6 جولای 2012 - 10:15 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

با سلام…–تشکر فراوان از رییس دادگستری بافق جناب اقای اخوندی بخاطر زحمات ایشان