باحضور حضرت آیت الله نوری همدانی، بافق معطر به عطر فقاهت و مرجعیت شد(به روایت تصویر)

You cannot copy content of this page