یک کتاب و شهدای بافقی(کتاب بیست و ششم: لاله های کویر- جلد دوم)

دسته: عمومی
۴ دیدگاه
یکشنبه - 12 اردیبهشت 1395

bafghbook26

نام کتاب: لاله های کویر- مجموعه وصایا و زندگی نامه شهدای شهرستان بافق- جلد دوم)

گردآوری و تدوین: واحد فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی شهرستان بافق با همکاری کمیته تالیف و تدوین: سید مصطفی فخری بافقی، جواد دهقانزاده و خواهران هادی و مسلمان

ناشر: صحیفه خرد

سال چاپ: 1383

شمارگان: 1250 جلد

تعداد صفحات: 190صفحه

مقدمه جلد اول در جلد دوم کتاب نیز آورده شده است. بعد از معرفی شهرستان بافق جلد دوم کتاب در دو فصل با عناوین توصیه ها و فریادهای خاموش به معرفی 164 نفر از 321 شهید شهرستان بافق می پردازد. فصل بندی کتاب بر اساس گزیده ای از وصایای شهدا می باشد.

اسامی شهیدان معرفی شده در جلد دوم به شرح ذیل می باشد.

ردیفشهیدنامفامیلنام پدر
157شهیداکبرابراهیمی
158شهیدماشااللهابراهیمی بسابی
159شهیدمحمد رضاابراهیمی بسابی
160شهیداحمدابراهیمی خوسفی
161شهیدحسینابراهیمی خوسفی
162شهیدسید محمدابراهیمی دخت
163شهیدمحمدابوئی سهل آبادی
164شهیدمحمدابوالحکیمی
165شهیدعلی اکبرابولیان
166شهیدحسناسماعیل زاده
167شهیدحبیب اللهافضلی
168شهیدعلیاکبری دخت
169شهیدمحمداکرمی
170شهیدرضاامیری سمکوئیه
171شهیدمحمد رضاامیری سمکویی
172شهیداحمدامیری قریه علی
173شهیداکبرانغوزه ای باجگانی
174شهیدحسنایزدیان قطرمی
175شهیدجلیلبابائی
176شهیدحسینبابائی هرمیزی
177شهیدمحمدباقری بافقی
178شهیدحسینباقریان هنسکی
179شهیدمحمدبرزگریعلی اکبر
180شهیدمحمد رضابرزگری
181شهیدسید علیرضابشکوییه(رضوی زاده)
182شهیدمحمد مهدیبهابادی
183شهیدسید سعیدبهشتی زاده
184شهیدرسولپاشابنیاد
185شهیدعباسپوررضایی
186شهیدعلی ماشاللهپورسلطانی
187شهیدمحمد رضاپورعسکری
188شهیدمحمد رضاپورکاظمی
189شهیدسید جلیلترابی بشکانی
190شهیدحبیب اللهتشکری
191شهیدمحمد رضاتشکری
192شهیداحمدتفکری
193شهیدمحمد جوادتفکری
194شهیدمحمد حسینتفکری
195شهیدجوادتوکلی بنیزی
196شهیدحسنتوکلی بنیزی
197شهیدرسولتوکلی بنیزی
198شهیدعلیتوکلی کمکوئی
199شهیدعزیزاللهتیموری
200شهیدمحمد رضاتیموری
201شهیدعباسجعفری
202شهیدرضاجلالی
203شهیدعلی اکبرجلالی
204شهیدحسینجلالی علی آبادی
205شهیدعلی اکبرجلیلی بهابادی
206شهیدمحمدجلیلی بهابادی
207شهیدغلامحسینجمالی
208شهیدحسینجوهری
209شهیدمحمد علیحاتمی بهابادی
210شهیدعباسحاجی محمدی
211شهیداصغرحبیبیان
212شهیدغلامرضاحسن پور بهابادی
213شهیدمهدیحسن پور بهابادی
214شهیداصغرحسنی دهنودشت
215شهیداحمدحسینی
216شهیدسید احمدحسینی باقرآبادی
217شهیدسید علی اکبرحسینی شیطوری
218شهیدسید رضاحسینی مبارکه
219شهیدحسنحیدری دهوئی
220شهیدمصطفیحیدری دهوئی
221شهیدمرتضیحیدری صیدآبادی
222شهیدمحمد علیخانی پرکی
223شهیدحسینخدابخشی
224شهیداحمدخواجوئی
225شهیدمحمودخواجه پور
226شهیدحبیبخواجه مبارکه
227شهیدمحمد رضاخوش خوش آبادی
228شهیدجلالدانش
229شهیدحسندهستانی
230شهیدحسیندهقان
231شهیدعباسدهقان بهابادی
232شهیدکاظمدهقان قطرمی
233شهیدمحمد رضادهقان کریم آبادی
234شهیداکبررحمانی
235شهیدعباسرحمانی
236شهیداکبررشیدی باجگانی
237شهیدمهدیرضایی آهن
238شهیدحسینرضایی بنستانی
239شهیدحسینرضایی بهدانی
240شهیدسید باقررضوی
241شهیدسید محمودرضوی
242شهیداسداللهرنجبر
243شهیدحسنرنجبر
244شهیدغلامرضارنجبر
245شهیدماشااللهرنجبر
246شهیدیداللهرنجبر
247شهیدمحمد رضارنجبر بافقی
248شهیدحسینزارع
249شهیداحمدزارع زاده
250شهیدهاشمزعیمیان
251شهیدابراهیمزمانی
252شهیدمحمدزینلی
253شهیدغلامعلیساغندی
254شهیدمحمد حسینسالاری
255شهیدعباسشریعتی
256شهیدحسینشفیعی زاده
257شهیدمهدیشکوهیمیرزا محمد
258شهیدحسنشمس الدینی
259شهیدعلی اصغرشمس الدینی
260شهیدبتولشیخ العارفین
261شهیدمحمدشیری
262شهیدمحمدصادقی
263شهیدروح اللهصالحی
264شهیدعباسطالبی
265شهیدمحمدطالبی
266شهیدغلامرضاطالعی
267شهیدسید امیرطباطبائی
268شهیدعبدالرضاعابدی حاجی آبادی
269شهیدعلیرضاعالمی زاده
270شهیداسماعیلعامری
271شهیدحسنعبداللهی
272شهیدحسینعسکری
273شهیدسکینهعسکری
274شهیدعلی بمانعسکری
275شهیداصغرعسکری بشکانی
276شهیدحسینعسکری بشکانی
277شهیدداوودعسکری پور
278شهیدحسنعسکری ده جمالی
279شهیدمحمد رضاعمری
280شهیدمحمد رضاعیوض پور
281شهیدحسینعلیغفوری
282شهیدحسینغلامی فتاحی
283شهیدمحمدغنی پور
284شهیدرضافتاحی
285شهیدمحمودفتاحی
286شهیدعباسفتوحی
287شهیدمحمدفتوحیاکبر
288شهیدمحمد جوادفتوحیبمانعلی
289شهیدمحمد جوادفتوحی بافقیمحمد
290شهیدعلی اصغرفتوحی بهابادی
291شهیدحبیبفلاح
292شهیدعلیفلاح شمس الدینی
293شهیدعابدینقائمی
294شهیدحسینقاسمیان
295شهیدجوادقانعی بافقی
296شهیدعباسکارگر
297شهیدعباسعلیکارگر
298شهیدعلیکارگر
299شهیداصغرکارگران
300شهیدمحمد رضاکارگران
301شهیدمحمدکاظمیان
302شهیدمحمد حسینکوشکی زاده
303شهیدمحمد علیکوشکی زاده
304شهیدمحمد علیلردی
305شهیدسید حسینمتولی زاده
306شهیدسید محمدمتولی شادکامی
307شهیدناصرمحمد باقری
308شهیدحسینعلیمحمدی
309شهیدمنصور رضامحمدی
310شهیدمحمد رضامختاری
311شهیدمحمودمرادی
312شهیدمحمودمرتضائی
313شهیدحمیدمسلمان
314شهیدحسینملائیان
315شهیدعلی اکبرملکی
316شهیدعلیمهدیزاده
317شهیدسید روح اللهمیرغنی زاده
318شهیدسید حسینمیرهدایی
319شهیدسید رضایوسفی
320شهیدعباسعلییوسفی
321شهید

 

سید محمد طباطبایی بافقی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۲۸۸
برچسب ها:
دیدگاه ها
من این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 17 اردیبهشت 1395 - 12:29 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

حتما یک جلد را به اقای صباغیان نماینده منتخب شهرمان اهدا کنید تا هر وقت خواست تصمیمی بگیرد که نتیجه ان شاد شدن دشمن است از تصمیم خود به لطف و برکت خون شهدا برگردد .

علی عادلی میاب این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 22 مرداد 1395 - 8:30 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

باسلام بنده یک جلد ازاین کتاب رابخاطر وجودشهیدعیوض پور که ازهمشهریان میباشدخریدارممتشکریم
09149910381

علی عادلی میاب این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 22 مرداد 1395 - 8:38 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

باسلام لطفا یک جلدبرای اینجانب ارسال فرمایید

امیرحسین این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه 6 شهریور 1395 - 3:53 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام.شهیدمحمدرضاپورعسکری عموی بنده هستند ولی من هنوز وصییت نامه ایشونو ندیدم و نشنیدم ای کاش متن وصییت نامه ایشون رو برام میفرستادین.
در هرصورت اگه امکانش هست متن اونو به آدرس ایمیلم بفرستین با تشکر.
ایمیل:pooraskary1300@gmail.com

You cannot copy content of this page