گزارش عملکرد مالی سال ۱۳۹۵ شهرداری بافق

دسته: اخبار ویژه , اقتصادی
یک دیدگاه
پنج‌شنبه - 22 تیر 1396

نکاتی در خصوص گزارش مالی

  • تفاوت بین درآمد های وصولی و هزینه کرد مربوط به مازاد سنواتی است که به دوره مالی بعد منتقل می شود.
  • سهم اعتبارات جاری در شهرداریها حداکثر ۶۰ درصد و سهم اعتبارات عمرانی حداقل ۴۰ درصد پیش بینی شده است که با توجه به عملکرد مالی شهرداری بافق این سهم در بخش عمراین بیش از ۸۵ درصد کل درآمد می باشد که یک مزیت فوق العاده برای شهرداری بافق می باشد.
  • عملکرد مالی شهرداری طی دوره ای یک ماهه به شورای اسلامی شهر در سال می باشد(درآمد و هزینه) و طی دو دوره شش ماهه به استانداری منعکس شده و گزارش سالانه به اطلاع عموم شهروندان می رسد که مطابق سالهای با سالهای قبل گزارش مذکور به اطلاع شهروندان می رسد.
  • کلیه درآمد های شهرداری در قالب قوانین و مقررات موضوعه و نیز تمامی هزینه گردهای شهرداری بر اساس بخشنامه و بودجه مصوب انجام می گیرد.

 

گزارش عملکرد مالی شهرداری بافق(سال ۱۳۹۵)

بخش اول: درآمدها(جدول شماره ۱)

ردیفشرحشرح(ریال)
۱درآمدهای جذب شده۳۶۷,۷۹۷,۸۶۶,۲۶۶

 

بخش دوم: هزینه ها

الف: هزینه های عمرانی

  1. هزینه های تملک املاک واقع در مسیر طرح های عمرانی(جدول شماره ۲)
  2. هزینه های واحد عمران(جدول شماره ۳)
  3. هزینه های خدمات شهری(جدول شماره ۴)
  4. هزینه های فضای سبز(جدول شماره ۵)

ب: هزینه های جاری(جدول شماره ۶)

ج: سایر هزینه ها

 

جمع کل هزینه ها

ردیفشرحهزینه های انجام شده (ریال)
۱واحد ارزیابی و تملک املاک۷۰,۱۰۴,۷۵۹,۸۱۶
۲واحد عمران۱۳۱,۳۰۱,۴۸۵,۵۵۴
۳واحد خدمات شهری۲۹,۳۱۰,۱۹۴,۶۵۱
۴واحد فضای سبز۴۹,۷۱۳,۶۵۴,۶۹۴
۵هزینه های جاری۵۴,۹۹۷,۲۶۲,۷۴۶
۶سایر هزینه ۱۲,۶۱۷,۱۴۳,۳۸۸
جمع۳۴۸,۰۴۴,۵۰۰,۸۴۹

 

بخش اول: در آمد های جذب شده

(جدول شماره ۱)

ردیفشرحدرآمدهای جذب شده

(ریال)

۱عوارض فروش کالا(سهم شهرداری از مالیات برارزش افزوده)۱۲۱,۲۸۸,۹۰۱,۶۹۷
۲عوارض ساختمانی شامل پروانه ساخت تجاری و مسکونی وسطح شهروتفکیکی …۴,۸۷۷,۸۷۸,۴۳۷
۳عوارض کسب۶۱,۹۹۹,۹۷۲
۴عوارض پارکینگ۳,۷۰۶,۰۶۹,۶۴۸
۵عوارض خودرو۳,۴۱۸,۸۴۶,۱۳۶
۶عوارض وصولی متمرکز وزارت کشور۱۵,۷۹۱,۲۳۱,۰۱۲
۷سهم شهرداری از محل ۲ درصد فروش محصولات تولیدی معادن۱۱۸,۴۱۴,۴۸۳,۹۳۶
۸عوارض تغییر کاربری املاک۲,۲۶۹,۱۵۲,۵۰۰
۹عوارض فروش اموال منقول و غیر منقول شامل فروش ضایعات و بهای واگذاری زمین معوض طرحهای عمرانی۵,۹۴۲,۸۲۵,۱۸۵
۱۰سایرعوارض کوششی(کمیسیون ماده ۱۰۰، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی شهرداری، عوارض کسب و …۱۵,۰۳۷,۷۴۳,۷۹۰
 ۱۱وام۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲عوارض آسفالت شکافی معابر سطح شهر ناشی از حفاری شرکتها وافراد۶۶,۹۸۸,۷۳۳,۹۵۳
جمع۳۶۷,۷۹۷,۸۶۶,۲۶۶

 

واحد ارزیابی و تملک املاک در مسیر طرح های عمرانی

(جدول شماره ۲)

ردیفشرحهزینه های انجام شده(ریال)
۱بلوار میرغنی زاده حد فاصل ایستگاه راه آهن تا میدان امام حسن(ع) 
۲پارکینگ بلوار مسجد جامع و مهدیه 
۳بلوار وحشی بافقی 
۴بلوارکشاورز۷۰,۱۰۴,۷۵۹,۸۱۶
۵بلوار شهدا 
۶خیابان شهید حبیبیان(پیرمراد) 
۷بلوار حد فاصل میدان امام حسین(ع) تا بلوار شهدا 
 جمع کل۷۰,۱۰۴,۷۵۹,۸۱۶

 

ردیف شرحهزینه های انجام شده(ریال)
۱ مرمت و پوشش انهارو جویها۴۷۸,۸۹۵,۹۷۷
۲ دفع آبهای سطحی وبهسازی مسیلهای داخل شهر۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  خیابان پشت مدرسه شهیدرجایی 
  خیابان فرهنگ 
 زیرسازیمحوطه حاشیه بلواربسیج 
۳و آسفالتبلوارمیرغنی زاده راه آهن تا امام حسن۷۱,۸۵۲,۴۵۳,۳۵۹
 کوچه ها معابرایستگاه مبارکه تا پارک آبشار 
  خیابان وحشی بافقی 
  لکه گیری و ترمیم گسترده معابر 
  بلوار انقلاب 
 ساماندهی تکمیل خیابان مهدیه 
۴پیاده رو سازی خیابان امام رضا۱۷,۸۹۴,۶۸۵,۴۳۰
 سطح شهر خیابان شهید تفکری 
موزاییک فرش خیابان مسجدجامع
 شاملموزاییک فرش قسمتهایی از خیابان عدالت، شهرک مناجات، خیابان دارایی و … 
۵ بافت قدیم و تاریخی سطح شهر۱,۴۳۸,۱۱۵,۲۱۴
  تهیه طرحهای ترافیکی از جملهبلوار باقرآباد، 
۶ بلوارآیت ا… میرغنی زاده۶۱۸,۵۹۷,۴۰۰
  ، طرح بهبود ترافیک و اصلاح هندسی میادین و … 
۷ تفرجگاه آبشار از جمله تأسیسات برق رسانی، آب رسانی، توسعه و نگهداری فضای سبز، احداث زیرگذر و احداث فاز اجرایی۳۳,۰۹۵,۷۷۷,۲۶۵
۸ خرید ماشین آلات عمرانی۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰
۹ احداث پارک بانوان۵,۴۵۶,۵۰۵,۱۶۱
۱۰ تعمیرات کشتارگاه۱۰۴,۳۵۵,۷۴۸
     جمع کل۱۳۱,۳۰۱,۴۸۵,۵۵۴

واحد عمران(جدول شماره ۳)

واحد خدمات شهری(جدول شماره ۴)

ردیفشرحهزینه های انجام شده(ریال)
۱حفر چاههای جذبی(جهت آبهای سطحی باران)۱,۹۱۰,۷۸۷,۰۰۰
۲مبلمان شهری و تجهیز پارکها۳,۲۹۲,۷۸۲,۷۶۹
۴نصب علائم ترافیکی با توجه به مصوبات شورای ترافیک۱,۱۱۳,۹۱۵,۰۰۰
 خط کشی معابر و خیابانها
۵رنگ آمیزی جداول سطح شهر۷۹۵,۵۰۷,۶۰۰
۶خرید و نصب تابلو کوچه ها وراهنمای شهری۲۰۵,۸۹۰,۰۰۰
۷جمع آوری ودفن بهداشتی زباله۱۹,۸۵۰,۱۲۶,۱۱۵
۸خرید وسایل نقلیه جهت خدمات شهری۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰
۹خرید و نصب  اسباب بازی در سطح شهر۱۵۰,۰۳۰,۰۰۰
۱۰کلیه امور مربوط به آرا مستان بهشت حسین۱,۸۶۱,۰۵۶,۱۶۷
 جمع کل۲۹,۳۱۰,۱۹۴,۶۵۱

 

 

 

واحد فضای سبز(جدول شماره ۵)

ردیفشرحهزینه های انجام شده(ریال)
۱توسعه  فضای سبز شهر وپارکها۳۸,۹۴۰,۱۴۳,۸۵۷
۲روشنایی پارکها، میادین و بلوارها از جمله(بلوار کشاورز و قطعه سوم بلوار آیت ا… بلوار میرغنی زاده)۸,۸۵۴,۳۹۴,۲۷۷
۳تجهیز چاههای آب فضای سبز۱,۹۱۹,۱۱۶,۵۶۰
۴احداث شبکه آبیاری مکانیزه فضای سبزشهری و تاسیسات کم فشار و تحت فشار
 جمع کل۴۹,۷۱۳,۶۵۴,۶۹۴

 

 

 

هزینه های جاری(جدول شماره ۶)

شرح هزینه های جاریخدمات اداریخدمات شهری
ماده ۱حقوق، اجرت، دستمزد۳,۱۹۱,۹۸۸,۲۰۸۷۹۶,۳۳۱,۹۳۶
ماده۲مزایا، فوق العاده ها و کمکها۱۰,۱۷۹,۲۱۳,۵۴۴۳,۱۸۰,۶۷۸,۰۰۷
ماده ۳ماموریت، هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات۶۸۵,۸۳۱,۶۸۷۱۹۲,۰۴۷,۲۰۷
ماده ۴اجاره بها، و کرایه۷۱۳,۲۲۴,۵۰۰۴۴۷,۵۶۸,۵۰۰
ماده ۵خدمات قراردادی۱۰,۳۷۹,۳۱۲,۷۶۴۱۱,۲۷۶,۰۹۳,۳۸۵
ماده ۶سوخت،آب و برق۱,۰۹۲,۸۲۸,۸۹۸۱۶۳,۵۹۵,۰۸۸
ماده ۷مواد و لوازم مصرف شدنی۱,۶۰۴,۶۹۸,۴۴۱۹۰۳,۲۰۰,۲۰۸
ماده ۱۲ماشین آلات و وسایط نقلیه۷۴۹,۸۲۶,۶۶۰۱۱۶,۰۴۰,۰۰۰
ماده ۱۳کالای مصرف شدنی۳۹۸,۴۶۰,۰۰۰۱۰۳,۴۶۰,۰۰۰
ماده ۱۶کمک وپرداختهای دیگر به بخشهای عمومی- هزینه شورای شهر و کتابخانه ها (نیم درصد کل درآمد شهرداری با استناد قانون بایستی به کتابخانه ها پرداخت شود)۴,۳۸۲,۹۰۱,۵۵۸۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ماده ۱۷کمک و پرداختهای دیگر به اشخاص حقیقی۳۳۵,۰۴۶,۰۰۰۲۳۸,۵۵۰,۰۰۰
ماده ۱۹پرداختهای انتقالی به کارکنان۱,۴۲۷,۰۳۳,۰۷۶۲,۰۵۹,۰۵۸,۶۷۹
ماده ۲۰دیون و تعهدات۱۳۰,۲۷۴,۴۰۰۰
جمع کل۳۵,۲۷۰,۶۳۹,۷۳۶۱۹,۷۲۶,۶۲۳,۰۱۰
مجموع کل هزینه های خدمات اداری و شهری۵۴,۹۹۷,۲۶۲,۷۴۶
درصد هزینه های جاری به کل بودجه۱۴٫۶

 


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۷۴
برچسب ها:
دیدگاه ها
محمد یحیی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. سه‌شنبه 10 مرداد 1396 - 11:34 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام
از بودجه فرهنگی چه خبر؟

You cannot copy content of this page