نقش محیط های آموزشی درسلامت روان جوانان و نوجوانان

دسته: علمی - پزشکی
بدون دیدگاه
دوشنبه - 23 مهر 1397

جوانان و نوجوانان در فرایند رشد و بالندگی خود، مهارتهای ارتباطی ونحوه ی مقابله با چالشهای زندگی را یاد می گیرند که پایه ریزی شخصیت افراد در بزرگسالی می باشد. از آن جاکه این سنین بیشتر اوقات خودرا درمحیط های آموزشی می گذرانند ، روشن است که این فضاها تأثیرات مهمی بر سلامت روانی دانش آموزان دانشجویان درآینده دارد. بخصوص این سن که از مراحل مهم و برجسته رشد تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود و نیاز به تعادل هیجانی وعاطفی ،کسب مهارتهای اجتماعی لازم در دوست یابی، شناخت زندگی سالم وچگونگی برخورداری از آن را دارد .افزایش کیفیت زندگی،رضایتمندی از زندگی و احساس ارزشمندی از مقوله های بسیارمهم درحفظ سلا مت روان افراد هر جامعه است،که بی شک بعدازخانواده یکی از مهمترین محیط های تامین کننده موثردراین خصوص محیط های آموزشی ازقبیل مدرسه ودانشگاه است، به دلیل حضورگروه های سنی خاصی درمحیط ها ی آموزشی فوق) کودکان ، نوجوانان و جوانان).این محیط ها در تامین و حفظ سلامت روان این گروه هاازاهمیت و حساسیت خاصی برخورداراست که همواره مورد توجه متخصصین سلامت روان بوده وهست.

از این رو عواملی مانند:

 • محیط فیزکی،
 • وسایل و امکانات آموزشی و ورزشی
 • ساعات درسی
 • نحوه تعامل و ارتباط بین مدرسین،اساتید با فرا گیران
 • آشنائی دانش آموزان و دانشجویان باروشها و تکنیک های مهارت های زندگی،
 • احساس مفید بودن و خلاقیت جهت تامین سلا مت روان

از اولویت های یک برنامه آموزشی است.مساله قابل توجه این است که این دسته از گروه های سنی بیشتر اوقات خود را دراین محیط ها می گذرانند و روشن است که فضای فیزیکی وقوانین و مقررات این موقعیت ها تاثیرات مهمی بر سلامت افراد دربزرگسالی دارد.

نقش مهارتهای زندگی در تامین سلامت روان جوانان و نوجوانان

جوانان و نوجوانان در فرایند رشد و بالندگی خود، مهارتهای ارتباطی و نحوه ی مقابله با چالشهای زندگی را یاد می گیرند که پایه ریزی شخصیت افراد در بزرگسالی می باشداز آن جاکه این سنین بیشتر اوقات خود را در محیط های آموزشی می گذرانند، روشن است که این فضاها تأثیرات مهمی بر سلامت روانی دانشجویان و دانش آموزان در آینده دارد.

توصیه هایی در ارتقاء بهداشت روانی دانش آموزان و دانشجویان:

 • آگاه سازی معلمین ، اساتید و مسئولین مدرسه و دانشگاه در اتحاد شیوه های ارتباطی و تربیتی مناسب
 • رفع عوامل تخریب کننده بهداشت روانی معلمین واساتیدمدرسه و دانشگاه
 • به روزرسانی اطلاعات و آگاهی های مشاوران، مربیان بهداشت ومراقبین سلامت و ارتقای توانمندی ها و مهارتهای آنها
 • بهبود شرایط فیزیکی محیط های آموزشی
 • زمینه های آسیب را در آنها از قبل شناسائی کرد
 • ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفائی استعداد های درسی ، هنری، ورزشی و…
 • ایجاد زمینه های مناسب برای هویت یابی، استقلال فردی، عزت نفس وتثبیت شخصیت سالم
 • فراهم نمودن شرایط مشارکت دانش آموزان و دانشجویان در انجام امور مرتبط بامحیط های آموزشی
 • تقویت باورها و ارزشهای ملی و مذهبی که منجربه حفظ سلامت روان آنهامی شود.
 • برگزاری جلسات آ گاه سازی برای دانش آموزان و دانشجویان در جهت آموزش مهارتهای زندگی، کنترل استرس و تامین بهداشت روانی ازتوصیه هایی است که درارتقاء بهداشت روانی این گروه ها موثر است.

ارسال مطلب:لیلا هوشمندکارشناس سلامت روان

 


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۵۴
برچسب ها:

You cannot copy content of this page