برچسب: آیندگان، قیچ
هجوم حشره برگ خوار به درختان قیچ لرد شیطور
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

هجوم حشره برگ خوار به درختان قیچ لرد شیطور

قیچ درختچه ای است همراه با انشعبات چوبی فراوان که در عرصه های بیابانی بصورت پراکنده در جوامع گیاهی درمنه دشتی مشاهده می شود. ارتفاع متوسط این درختچه تا ۵/٢ متر می رسد  قیچ در نقاط مختلف ایران ، قفقاز ، افغانستان و پاکستان انتشار دارد. رویشگاههای اصلی قیچ در ایران ، جنوب شرقی شاهرود…..