برچسب: اعتصاب،حمایتی
معلمان حمایتی بافق اعتصاب کردند
۲۶ دی ۱۳۹۷
یک دیدگاه

معلمان حمایتی بافق اعتصاب کردند

همزمان با اعتراض معلمان حمایتی استان، معلمان حمایتی بافق نیز در اعتراض به وضعیت نامناسب حقوق و دستمزد اعتصاب نموده و در کلاسهای درس حاضر نشدند.