برچسب: الدولة
مسئول محترم، بهتر است وکیل الملة باشیم تا وکیل الدولة!
22 دی 1393
۸ دیدگاه

مسئول محترم، بهتر است وکیل الملة باشیم تا وکیل الدولة!

شاید حرفهای من مقداری نقد باشد ،باید همه مسائل شفاف سازی شود: نماینده کارگران ضمن تشکر از حضور مسئولین و تشکر ویژه از حضور آگاهانه مردم در جلسه گفت: حضور در این جلسات طبیعی است اما باید هدف را گم نکرد، اگر اصل فراموش شد به مرور از هدف دور میشویم . ضمن اینکه اصل…..

You cannot copy content of this page