برچسب: امیدنامه، وزیر
از دکتر مسرور میخواهم تاریخ و گذشته این شهرستان دارالشجاعه و درخواست‌ها را چندین بار مرور کند/این امیدنامه اوج ناامیدی و خلف وعده مسئولینی است که تعهدی برای شهرستان بافق منظور نشده است
15 بهمن 1399
۳ دیدگاه

از دکتر مسرور میخواهم تاریخ و گذشته این شهرستان دارالشجاعه و درخواست‌ها را چندین بار مرور کند/این امیدنامه اوج ناامیدی و خلف وعده مسئولینی است که تعهدی برای شهرستان بافق منظور نشده است

حسن امیرزاده عضو شورای اسلامی شهر بافق یکی از افرادی است که در سال ۹۳ در جریان اعتراضات مردمی و کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران_ بافق بود و صورتجلسه 9/6/93 را امضا کرده است وی دبیر کار گروه مردمی و کارگران شرکت سنگ آهن بافق است.

You cannot copy content of this page