برچسب: امین
به بهانه سی امین سالروز تولد وزارت اطلاعات
۲۹ مهر ۱۳۹۳
۴ دیدگاه

به بهانه سی امین سالروز تولد وزارت اطلاعات

  مقوله امنیت بنا بر آنچه که در فرهنگ ها آمده به آن چیزی اطلاق می شود که انسان از آن احساس آرامش داشته باشد؛ یعنی ” راحت و آسوده و بی بیم گردانیدن ” و در معنی دیگر” مملکت را امنیت داده است. ” (فرهنگ دهخدا) در اصطلاح سیاسی و حقوقی به گونه امنیت…..