برچسب: انتخاب، مشاور
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران_ بافق و انتصابات جدید
27 بهمن 1400
بدون دیدگاه

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران_ بافق و انتصابات جدید

طی احکامی جداگانه از سوی مجتبی حمیدیان مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران_ بافق مهناز عباسی به عنوان مشاور مدیر عامل در حوزه بانوان، علیرضا یاراحمدی مشاور مدیر عامل در حوزه توسعه معدنکاری زیر زمینی،مهدی دهستانی به سمت مشاور مدیر عامل در امور زمین و مسکن،ابراهیم غلامرضاپور نماینده شرکت و عضو هیات مدیره شرکت پیشگامان…..

You cannot copy content of this page