برچسب: بهبوديافتگان
اطلاعيه اشتغال بهبوديافتگان و خانواده هاي آسيب ديده از اعتياد
۱۱ خرداد ۱۳۹۴
یک دیدگاه

اطلاعيه اشتغال بهبوديافتگان و خانواده هاي آسيب ديده از اعتياد

باسمه تعالي روابط عمومي بهزيستي بافق به اطلاع عموم مي رساند: طرح صيانت از اشتغال بهبوديافتگان و خانواده هاي آسيب ديده از اعتياد لازمه بهبوديافتگي كامل از اعتياد حمايت مادي و معنوي ديگران و اهم آن صيانت از اشتغال آنها است. در پي اين حمايت مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور بر آن شد…..

اطلاعيه اشتغال بهبوديافتگان و خانواده هاي آسيب ديده از اعتياد
۹ خرداد ۱۳۹۴
۲ دیدگاه

اطلاعيه اشتغال بهبوديافتگان و خانواده هاي آسيب ديده از اعتياد

اطلاعيه اشتغال بهبوديافتگان و خانواده هاي آسيب ديده از اعتياد باسمه تعالي روابط عمومي بهزيستي بافق به اطلاع عموم مي رساند: طرح صيانت از اشتغال بهبوديافتگان و خانواده هاي آسيب ديده از اعتياد لازمه بهبوديافتگي كامل از اعتياد حمايت مادي و معنوي ديگران و اهم آن صيانت از اشتغال آنها است. در پي اين حمايت…..