برچسب: تشخیص، جعلی
مطلب حقوقی هفته«نحوه‌ی تشخیص امضای جعلی»
20 تیر 1398
بدون دیدگاه

مطلب حقوقی هفته«نحوه‌ی تشخیص امضای جعلی»

امضای جعلی با سه روش قابل تشخیص است که شامل روش فیزیکی، روش شیمیایی و روش مقایسه‌ای می باشد. کارشناسی تشخیص امضای جعلی در دادگاه کارشناسان خط و امضا می توانند امضاهای جعلی را تشخیص دهند. این کار با استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی و یا تجربی انجام می شود. کارشناس خط و امضا با روش…..

You cannot copy content of this page