برچسب: تعهد، بانک
مطلب حقوقی هفته
۲ اسفند ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

مطلب حقوقی هفته

قراردادها و تعهدات بانکی در دوران کرونا با پیش از آن چه تفاوتی دارند؟ شما با بانک قراردادی را منعقد کردید و حال می‌خواهید ببینید که آیا باید اقساط تان را  به‌موقع پرداخت کنید یا خیر؟ قراردادهای تسهیلات بانکی به دو دسته قراردادهای مشارکتی و قراردادهای مبادله‌ای تقسیم می‌شوند؛ اگر عقدی که با بانک منعقد…..