برچسب: تیغ
ذبح نفس زیر تیغ تقوا
11 مهر 1393
بدون دیدگاه

ذبح نفس زیر تیغ تقوا

هشتم مهر سالروزتولد عارفی بود كه ردایي سفيد پوشيده وبر بلنداي قله با صلابت ايستاده.اوكسی است كه بر بلنداي كوه عرفان هميشه مقيم بوده وهست . او آتشي از عشق مي افروزد كه از نورش دلها ،از گرمايش جسمها واز اشعه هاي پنهانش درونها صيقل مي يابند ،ترنم دلنواز عشق او وداي زمان و مكان…..

You cannot copy content of this page