برچسب: جایگزین، درد
از دور آوای خوشی می آید: دردی که دوا ندارد !!!
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
۴ دیدگاه

از دور آوای خوشی می آید: دردی که دوا ندارد !!!

چند روزی بود برای فرزندم مشکلی پیش امده بود و روز به روز وضع حادتر می شد ، وقتی به مطب یکی از اطبای شهر مراجعه کردم پس از معاینه گفتند که باید جراحی کند! تعجب کردم و شب تا صبح در فکر سهل انگاری در مراجعه زودتر پیش متخصص و افسوس بابت ان، فردای…..