برچسب: جشن سواد آموزی
برگزاری جشن شکرگزاری سواد در بافق
9 مرداد 1396
بدون دیدگاه
معاون سواد آموزی مدیر کل آموزش و پرورش استان یزدمعاون گفت :

برگزاری جشن شکرگزاری سواد در بافق

معاون سواد آموزی مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از برگزاری جشن شکرگذاری سواد در بافق خبر داد.

You cannot copy content of this page