برچسب: جون
همراه با جُون
28 آذر 1394
۴ دیدگاه

همراه با جُون

می گفت سیاه هستم و بدبو. خودش را روی پاهای مولایش انداخت و آن را غرق بوسه کرد. آقا جان! من بدون شما کجا بروم؟ در تمام این مدت با شما بودم که با شما بمانم ؛ حال می گویید، می توانم بروم؟! امام بر او لبخندی زدند و فرمودند : ما تو را برای…..

You cannot copy content of this page