برچسب: حوادث، دانش آموزان
حوادث در دانش آموزان
13 مهر 1396
۲ دیدگاه

حوادث در دانش آموزان

حادثه واقعه‌اى است برنامه‌ریزى نشده که در اثر خطاى انسان و یا فقدان ایمنى حاصل مى‌شود. حادثه مظهر و عینیت بى‌دقتى انسان و وجود شرایطى غیر ایمن در محیط است، اغلب مردم حادثه را چیزی خدا خواسته، اتفاقى و اجتناب‌ ناپذیر، می داننددر حالى‌که مطالعات مختلف مشخص نمودند که توزیع حوادث مطابق خصوصیات زمان، مکان…..