برچسب: حکم، زن
مطلب حقوقی هفته
20 آبان 1397
۲ دیدگاه

مطلب حقوقی هفته

حق حبس در دوران نامزدی چیست؟ ازحقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس می باشد . ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این حق را چنین تعریف می کند : زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر…..

You cannot copy content of this page