برچسب: خاطره، کتاب
یک محله یک حسینه یک خاطره
۲۷ فروردین ۱۳۹۹
یک دیدگاه

یک محله یک حسینه یک خاطره

محله سهل ابن علی که در خیابان شیخ محمد تقی روبروی فروشگاه برخورداری واقع شده است این محله زادگاه زنده یاد محمود بافقی و آقای دکتر محمد علی برخورداری ریاست سابق دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد که حسینیه سهل ابن علی هم در این جا واقع هست خانه زنده یاد حاجی ابوالحسن اعتمادی…..